Moderne Talen-Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane Wetenschappen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-WetenschappenModerne Talen

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Moderne talen-Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar moderne talen en/of exacte wetenschappen centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken
  • Voor moderne talen gaat het om inhouden uit de taalwetenschap, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling, pragmatiek, mediation en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige
   diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.
  • De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Moderne Talen-Wetenschappen:

 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • is bereid eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands; is geboeid door literatuur; geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan; ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren;
 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijk insteek.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak 2023-2024 2024-2025 ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis + Burgerschap 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Wiskunde 3
Eco-Fin. Competenties 1 Economische Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Engels 1
Frans 1
Duits 2
Fysica 1
Chemie 1
Wiskunde 2

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESURENSTUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & Welzijn---GezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"