Gezondheidszorg [Dubbele Finaliteit 3de graad]

“DUBBELE FINALITEIT”?

Deze richting beoogt zowel theoretische als praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op ofwel (eventuele) verdere studies ofwel op de arbeidsmarkt. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

 

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
 • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.
 •  Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het – onder toezicht van een verpleegkundige – ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Gezondheidszorg:

 • wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
 • is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
 • wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
 • wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
 • is geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;
 • is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten;
 • is gericht op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten;
 • is bereid huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden;
 • is geïnteresseerd in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten;
 • is bereid – onder toezicht van een verpleegkundige – basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren;
 • is bereid preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening;
 • wil inzicht verwerven in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten;
 • is bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped) agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten.

5de jaar 6de jaar
Naam van het vak BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis+Burgerschap 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Vrije ruimte Workshops 2 2
Economische Fin. Competentie 1 Economische en financiële competenties
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Toegepaste Biologie 1 1
Toegepaste Psychologie 2 1
Indirecte Zorg 1
Voeding 1
Opvoedkunde 1 1
Verzorging 5 5
Stage 3 5

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"