Humane Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane WetenschappenModerne Talen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-Wetenschappen

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch en kunstwetenschappelijk referentiekader
 • De richting Humane wetenschappen wil voorbereiden op verdere studies binnen de domeinen psychologie, pedagogie, rechten, criminologie, sociaal agogisch werk,… Denk je eerder uit te blinken in een richting binnen de zorg en algemeen welzijn dan is de richting Welzijnswetenschappen iets voor jou. Deze richting bereidt eerder voor op sociaal werk, ergotherapie, orthopedagogie, sociale readaptatiewetenschappen,… Verder is er ook een basis voor zorg- en welzijnsrichtingen als toegepaste psychologie, verpleegkunde en revalidatiewetenschappen.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is breed geïnteresseerd in kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands (BV + SV) 4 4
Frans (BV + SV) 3 3
Engels (BV + SV) 2 2
Geschiedenis + Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde (BV + SV) 4 4
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
Vrije Ruimte 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 3 3
Filosofie 2 2
Kunstbeschouwing 1 2

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"