Humane Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane Wetenschappen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen

Klemtonen van de richting?

  • De studierichting Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch en kunstwetenschappelijk referentiekader

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Humane wetenschappen:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • is breed geïnteresseerd in kunst en cultuur;
  • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • is geboeid door de actualiteit.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak 2023-2024 2024-2025 ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis + Burgerschap 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 3
Eco-Fin. Competenties 1 Economische Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Filosofie 2
Kunstbeschouwing 1
Wiskunde 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


 


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & Welzijn---GezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"