Leerlingenbegeleiding

Onze school zet in op een betrouwbare leerlingbegeleiding – deze leerlingbegeleiding heeft twee ankerpersonen: Sandra De Lange en Farah Lombaert. Zij worden verder bijgestaan en ondersteund door onze attitudementor:  Inez Van den Broeck.

 Inez Van den Broeck – Sandra De Lange – Farah Lombaert

Samen coördineren zij de acties die volgens ons nodig zijn om onze leerlingen zich goed te laten voelen op onze school en om ze op de best mogelijke manier mee naar een diploma te begeleiden. Daarin worden zij intensief bijgestaan door het volledige schoolteam van leerkrachten, opvoeders, secretariaatsmedewerkers en directie.

Bij ons op school staat ook de attitude van de leerlingen op de voorgrond. In de eerste plaats gebeurt het aanleren van een passende werkhouding en goede mentaliteit op de klasvloer door de leerkrachten en leerlingbegeleiding. Wanneer het moeilijker loopt, zal onze attitudementor – in samenspraak met de leerling, ouders, leerkrachten en leerlingbegeleiding – samen op zoek gaan naar hoe we de leerling het best kunnen begeleiden aan de hand van concreet geformuleerde werkpunten.

Ons hele schoolteam probeert op deze manier de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op verschillende vlakken. Hierbij richten we ons op vier begeleidingsdomeinen:

1. Onderwijsloopbaanbegeleiding <klik voor meer info>
2. Leren Leren <klik voor meer info>
3. Preventieve gezondheidszorg <klik voor meer info>
4. Socio-emotionele begeleiding <klik voor meer info>

Hoe kan je de leerlingbegeleiders bereiken?

Onze leerlingbegeleiding is tijdens de schooluren en/of op afspraak te bereiken via:

  • Telefoon: 0491 / 61 13 07
  • E-mail: llnbegeleiding@kaninove.be
  • Smartschool: mail naar ‘leerlingenbegeleiding’, ‘Sandra De Lange’ of ‘Farah Lombaert’