DIGIPRAC (NL)

KLAAR VOOR DE NIEUWE REALITEIT – DE DIGITALE PRAKTIJKONDERNEMING

Sinds april 2023 nemen wij als school deel aan het DIGIPRAC-project. Dit project focust zich vooral op de werking van ons virtueel bedrijf in 7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer en 6 Handel.

Het DIGIPRAC-project heeft als doel om de huidige leermethoden van te transformeren naar een digitaal model en digitale competenties toe te voegen aan de leerresultaten, competenties en vaardigheden die doorgaans worden aangeleerd binnen het standaardmodel van de virtuele firma.
Hierbij streven we naar een naadloze integratie van digitale middelen en technologieën, zodat de leerervaring in de virtuele firma wordt verrijkt en aangepast aan de moderne digitale wereld.

DOELGROEPEN

 • Leerkrachten en leerlingen van virtuele firma’s van beroepsopleidingen.
 • Kansarme jongeren en mensen met een beperking.
 • Instellingen en organisaties die praktijkgerichte opleidingsprogramma’s gebruiken en behoefte hebben aan modellen voor afstandsonderwijs.
 • Het wereldwijde netwerk van virtuele firma’s.

PROJECTDOELSTELLINGEN:

 • Herbeoordeling van het huidige model en de bijbehorende methodologie. Het project richt zich op de voordelen en uitdagingen van het opzetten van een virtuele firma en oplossingen voor het ontwikkelen van een online omgeving, terwijl hierbij een echt klasgevoel behouden blijft.
 • Het bieden van een nieuw, toekomstbestendig digitaal model van de virtuele firma aan studenten, docenten, scholen en de gemeenschap. Dit model verschuift de standaard virtuele firma van een voornamelijk fysieke omgeving naar een digitale omgeving die meer flexibiliteit biedt bij uitdagingen zoals pandemieën. Daarnaast biedt het ook meer flexibiliteit binnen het standaardmodel van virtuele firma’s en draagt het bij aan een betere inclusie van mensen die vanwege geografische of fysieke beperkingen niet in staat zijn naar onderwijsinstellingen te gaan.
 • Het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden voor studenten door het creëren van een virtuele omgeving waarin leren door fouten te maken en internationalisatie vanuit huis centraal staan. Op deze manier wordt een nieuw, toekomstbestendig digitaal model van virtuele firma’s op school ondersteund.
 • Het verrijken van de pedagogische aanpak van docenten met betrekking tot uitdagingsgericht leren en het promoten van een nieuw, toekomstbestendig digitaal model van virtuele firma’s in de klas. Dit gebeurt door middel van de ontwikkeling van een tool die hen ondersteunt bij de toepassing, aanpassing en overdraagbaarheid van de innovatieve webbenadering van het project.

RESULTATEN:

 • Raamwerk & Model voor de Digitale Praktijkonderneming DIGIPRAC. Een methodologisch document dat als leidraad dient voor de ontwikkeling van verdere resultaten.
 • DIGIPRAC Informatiegids. Gericht op de ontwikkeling en creatie van een digitale handleiding om het DIGIPRAC Praktijkonderneming Raamwerk te implementeren.
 • DIGIPRAC Toolkit voor Internationalisering vanuit Huis. Deze toolkit helpt om virtuele firma’s wereldwijd beter op één lijn te brengen en internationaal te verbinden. De virtuele firma integreert beleidsmaatregelen, programma’s, initiatieven en verschillende vormen van afstandsonderwijs, waardoor studenten worden uitgerust met de vaardigheden om in een internationale omgeving te werken en alle studenten een wereldwijde perspectieven binnen hun leerprogramma te bieden, ongeacht of ze wel of geen tijd in het buitenland doorbrengen.
 • DIGIPRAC Verzameling voor E-learning gericht op het Leren van Fouten en Effectieve Relaties. Deze verzameling is gebaseerd op de praktijk van “leren van fouten” in de methodiek van virtuele firma’s. In de virtuele firma worden de meest effectieve elementen van bestaande tools en methoden toegepast, omdat experimenteren en het maken van fouten de basis vormen voor verkennen en leren. Hierdoor worden studenten gestimuleerd om te experimenteren en te leren van hun fouten, wat cruciaal is voor hun groei en ontwikkeling.

PROJECT CONSORTIUM

Projectcoördinator: VILNIAUS KOLEGIJA (Litouwen) www.sl.viko.lt

Partners:

Gefinancierd onder het Erasmus+ programma: Kernactie 2: Samenwerking voor Innovatie en Uitwisseling van “Good Practices”.

Type activiteit: KA220-VET – Samenwerkingspartnerschappen in beroepsonderwijs- en opleiding

Projectnummer: 2021-1-LT01-KA220-VET-000033195

Projectacroniem: DIGIPRAC

Projectduur: 1/12/2021 – 30/11/2023, 24 maanden