Economie-Wiskunde [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane Wetenschappen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen

Klemtonen van de richting?

  • De studierichting Economie-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en informaticawetenschappen centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Economie-Wiskunde:

  • is geïnteresseerd in abstract economisch en wiskundig denken;
  • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
  • gaat kritisch om met informatie;
  • is geboeid door programmeertechnieken.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak 2023-2024 2024-2025 ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis + Burgerschap 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Wiskunde 3
Eco-Fin. Competenties 1 Economische Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Economie 3
Bedrijfswetenschappen 1
Wiskunde 4
Onderzoeksvaardigheden* 1 *Wetenschappen

ALGEMEEN TOTAAL


33 LESURENSTUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & Welzijn---GezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"