Begeleiding op het Atheneum

Het ondersteunen van onze leerlingen – zowel bij schoolse prestaties als bij zich goed te voelen op school – is een speerpunt van ons Atheneum. Dit proberen we te bekomen door in de zetten op verschillende vlakken.


Leerlingenbegeleiding

Bij specifieke (socio-emotionele) problemen kunnen de leerlingen meteen rekenen op een behulpzame leerlingenbegeleiding waarbij men steeds de beste oplossing probeert te zoeken.


GOK – Gelijke OnderwijsKansen

Op onze school zetten we ook in om alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit doen we met ons GOK-team.

  • Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de pagina GOK.

OV4 – Type 9 – Leerlingen met ASS

Binnen onze school krijgen ook leerlingen met een verslag OV4 Type 9 (autismespectrumstornis) de kans zich optimaal te ontplooien met aangepaste pedagogisch-didactische hulp en te streven naar inclusief onderwijs.

  • Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de pagina OV4 Type 9.