Begeleiding op het Atheneum

Het ondersteunen van onze leerlingen – zowel bij schoolse prestaties als bij zich goed te voelen op school – is een speerpunt van ons Atheneum. Dit proberen we te bekomen door in de zetten op verschillende vlakken.


Leerlingenbegeleiding

Bij specifieke (socio-emotionele) problemen kunnen de leerlingen meteen rekenen op een behulpzame leerlingenbegeleiding waarbij men steeds de beste oplossing probeert te zoeken.


GOK – Gelijke OnderwijsKansen

Op onze school zetten we ook in om alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit doen we met ons GOK-team.

  • Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de pagina GOK.

STOS – Samen Tegen Ongelijkheid op School

Onderwijs is niet gratis, daar zijn we ons van bewust. Maar dit mag onze leerlingen geen kansen ontnemen. Daarom heeft onze school de werkgroep ‘STOS’ opgericht (STOS = Samen Tegen Ongelijkheid op School).

  • Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de pagina STOS.

OV4 – Type 9 – Leerlingen met ASS

Binnen onze school krijgen ook leerlingen met een verslag OV4 Type 9 (autismespectrumstornis) de kans zich optimaal te ontplooien met aangepaste pedagogisch-didactische hulp en te streven naar inclusief onderwijs.

  • Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de pagina OV4 Type 9.