IBSO De Horizon – OV4 type 9

IBSO De Horizon is een school voor buitengewoon onderwijs die opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS).

OV4 type 9 wordt aangeboden op verschillende vestigingsplaatsen van het gewone onderwijs in Aalst en Ninove. In Ninove is er een eerste graad op de vestigingsplaats GO! Middenschool Ninove en een tweede graad en derde graad op de vestigingsplaats GO! Atheneum Ninove.

Meer informatie kan je vinden via www.passtel.be.


PASSTEL op GO! Atheneum Ninove

Passtel heeft als doel dat elke leerling zich maximaal ontwikkelt op zijn/haar tempo. We geven leerlingen met een verslag OV4 Type 9 de kans om zich optimaal te ontplooien met aangepaste pedagogisch-didactische hulp. We streven naar inclusief onderwijs om onze leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden op een zo groot mogelijke participatie in de maatschappij. Doel is om deel te nemen aan vervolgonderwijs of tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Door het versterken en ondersteunen van schoolteams en door structurele, permanente ondersteuning en omkadering worden aangepaste zorg- & onderwijsvoorzieningen verwezenlijkt. De schoolteams zijn samengesteld uit leraren & opvoeders uit het buitengewoon en het regulier onderwijs die op vrijwillige basis ingestapt zijn in het project.

De omkadering bestaat uit directieteam, coördinatoren en paramedisch team (auticoaches, ergotherapeut, logopedisten). Bij het uitbouwen van ons onderwijsaanbod staan de interesses van de leerlingen centraal.


Aanbod op GO! Atheneum Ninove

Binnen het GO! Atheneum Ninove worden in de tweede graad twee richtingen aangeboden binnen de OV4-werking – waarbij een gedeelte van de lessen separaat (apart) en een gedeelte inclusief wordt gevolgd.

  • In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen voor maatschappij en welzijn (dubbele finaliteit) en organisatie en logistiek (arbeidsfinaliteit).
  • In de derde graad bieden wij de richting Opvoeding en begeleiding (dubbele finaliteit) en Onthaal, Organisatie en Sales (arbeidsfinaliteit) aan.
  • In de derde graad (énkel in het 6de jaar voor 2024-2025) loopt nog een schooljaar Gezondheidszorg (dubbele finaliteit) door.
  • Binnen het uitdovend systeem (pre-modernisering) bestaat de richting Kantoor nog in het 7de jaar.
Domein: Maatschappij en WelzijnDomein: Economie en Organisatie Uitdovend systeem (pre-modernisering)
2DE GRAADMAATSCHAPPIJ & WELZIJNORGANISATIE & LOGISTIEK
3DE GRAADOPVOEDING & BEGELEIDINGONTHAAL, ORGANISATIE & SALESKANTOOR 6de/7de leerjaar
GEZONDHEIDSZORG (énkel 6de jaar)
Dubbele finaliteitArbeidsfinaliteit BSO

Het volledige aanbod (huidig + groeiplan) OV4 type 9 in Ninove en Aalst is te vinden via www.passtel.be. Ook voor extra info over de inschrijvingsvoorwaarden en –procedure kan je hier terecht.


Zorgteam – OV4 type 9

Het zorgteam is de draaiende motor van het OV4-project op vestigingsplaats Ninove. Het zorgteam werkt zowel leerling-, leerkracht- als schoolondersteunend. Voor het GO! Atheneum Ninove bestaat het team uit:

Foto pasfoto Leentje pasfoto Charlotte
Joke Van der Straeten

Coördinator Atheneum

Leentje Wynendaele

Auticoach 2de graad

Charlotte Vanhollebeke

Auticoach 2de graad


Hoe PASSTEL (campus Atheneum Ninove) bereiken?

Joke Van der Straeten – coördinator