Latijn-Wiskunde [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane Wetenschappen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Latijn-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds architectuur, allerhande wetenschappelijke opleidingen, geneeskunde en tandheelkunde en anderzijds taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken binnen:
  • het wetenschapsdomein wiskunde: men besteedt in deze studierichting meer aandacht aan een hoger abstractieniveau en het deductieve karakter van wiskunde. Voor deze leerlingen komt ook ‘wiskunde om de wiskunde’ aan bod.
  • het wetenschapsdomein informaticawetenschappen: informatica en programmeertechnieken
  • de wetenschapsdomeinen biologie, chemie en fysica: naast bovenstaande zullen de leerlingen ook een breder pakket aan wetenschappen verwerken.
  • het wetenschapsdomein klassieke talen: de leerlingen gaan aan de slag met teksten (literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek gaan.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Latijn-Wiskunde:

 • is geboeid door wiskunde en exacte wetenschappen;
 • gaat kritisch om met informatie en data en kan nauwkeurig werken;
 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om de literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak 2023-2024 2024-2025 ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis + Burgerschap 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Wiskunde 3
Eco-Fin. Competenties 1 Economische Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Latijn 4
Wiskunde 4
Onderzoeksvaardigheden* 1 *Wetenschappen

ALGEMEEN TOTAAL


33 LESURENSTUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & Welzijn---GezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"