Latijn-Moderne Talen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane WetenschappenModerne Talen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-Wetenschappen

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Latijn-Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken binnen:
  • klassieke talen: leerlingen gaan aan de slag met teksten ( literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek gaan
  • moderne talen: hier gaat het om inhouden uit de taalwetenschap, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling, pragmatiek, mediation en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Latijn-Moderne talen:

 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met klassieke en moderne talen aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren;
 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • is bereid eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • is geboeid door literatuur en leest graag.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands (BV + SV) 4 4
Frans (BV + SV) 4 4
Engels (BV + SV) 3 3
Geschiedenis + Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde (BV + SV) 3 3
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
Vrije Ruimte 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Latijn 4 4
Duits 2 2
Creatief met Spaans 1
Communicatiewetenschappen 1
Kunstbeschouwing 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"