Onze visie


Wij bevinden ons in het hartje van Ninove waar leerlingen – van de eerste stapjes in het kleuterklasje tot de proclamatie op het einde van het secundair onderwijs – een groene, respectvolle en warme thuis vinden.

De leraren van onze school engageren zich om leerlingen te begeleiden die zich in hun volle puberteit bevinden; ze durven de uitdagingen aangaan die deze leef- en leertijd met zich meebrengt. Ons doel is om jongvolwassenen voldoende inzicht te geven in hun talenten, zodat zij met fierheid hun kennis en vaardigheden gestalte geven in een snel veranderende wereld. Dit alles gekaderd binnen het pedagogisch project van het GO! Onderwijs (PPGO).

Het GO! Atheneum Ninove investeert daarom als team in volgende troeven en waarden:

♦ We leren samen samenleven!

Om de waarde van samenwerken te realiseren, creëren we een veilig – maar vooral realistisch – leef-/leerklimaat. We hebben steeds oog voor het welbevinden van de leerling. Dat vinden we belangrijk, want het welbevinden heeft een bewezen positief effect op de leerwinst van elke leerling.

♦ We denken kritisch (en) positief!

Als team vormen we leerlingen die vertrouwen hebben in zichzelf en in hun denkpatroon. We vormen ook leerlingen die openstaan voor de mening van anderen. Onze leerlingen kijken dagelijks met een open, maar evengoed kritische blik naar de wereld. Zij leren dat een mening steeds waardevol is, zolang die respectvol en onderbouwd geformuleerd is.

♦ We ontdekken met plezier nieuwe dingen!

Als team zien we onze leerlingen graag in ontwikkeling. Bij ons ontdekken leerlingen wat hun persoonlijke sterktes en zwaktes zijn, waardoor ze ook leren omgaan met (persoonlijke) grenzen. We begeleiden onze jongvolwassenen in het maken van verantwoorde keuzes – gebaseerd op talenten, doorzettingsvermogen en doelen.

♦ We waarderen ieders gelijkheid!

Wij zijn een school waar leerlingen steeds terecht kunnen bij elkaar, bij de leraren, bij de opvoeders en bij de leerlingbegeleiders. Leerlingen krijgen inspraak op verschillende niveaus, bij de leerlingenraad of bij de schoolraad. Iedereen is welkom om op respectvolle en onderbouwde manier mee te denken om samen school te maken.

♦ We nemen verantwoordelijkheid!

Als school geven we onze leerlingen duidelijke afspraken en regels. Daarbij baseren wij ons op de algemene normen en waarden die gelden om elkaar met het nodige respect te behandelen. Als regels gebroken worden of afspraken niet worden nageleefd, bekijken we steeds de rol die de leerling daarin heeft. Op basis daarvan zal al dan niet proportioneel gesanctioneerd worden.

♦ We dragen respect hoog in ons vaandel!

Bovenstaande waarden dragen allen een groot aandeel respect in zich. Wie zich respectvol gedraagt, kan ook beleefde en vriendelijke respons verwachten. Alleen als we allemaal in een geest van respect met elkaar omgaan, zullen we de bovenstaande waarden waarmaken.