GOK

Het GO! Atheneum Ninove biedt maximale kansen aan iedere leerling om – stap voor stap – een succesvolle schoolloopbaan te realiseren, binnen zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden!


ELKE LEERLING IS IMMERS VIP!

Het opvoedingsproject van GO! Atheneum Ninove streeft naar de ontwikkeling van ieders individuele talenten bij het behalen van een getuigschrift of een diploma! Dit is nog steeds hét middel om toegang te krijgen tot een verdere studie of tot een bepaald beroep.

Onze school draagt bij tot het vormen van kritische en zelfbewuste volwassenen die bekwaam zijn om te handelen én stelt hen in staat om de wereld in al haar dimensies en complexiteit te begrijpen. GO! Atheneum Ninove werkt eraan jongeren voor te bereiden op moedige en doordachte keuzes.

Hierbij houdt GO! Atheneum Ninove bewust rekening met jongeren die – omwille van hun sociale, culturele of economische achtergrond of omwille van hun bijzondere onderwijsnoden – risico lopen op leerachterstand, zittenblijven of schooluitval. Daarom streeft de school dan ook naar een effectieve aanpak om jongeren extra te ondersteunen in hun ontwikkeling enerzijds en hun integratie anderzijds.

Vanuit deze visie is werken rond Gelijke Onderwijskansen (GOK) een uitdaging voor het volledige schoolteam en dit in samenwerking met externe organisaties en het CLB.

We kunnen niet van alle leerlingen dezelfde sterren maken, wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren. Hiervoor dient GOK: want niet de afkomst telt, wel de toekomst!


ACTIES

In het kader van Gelijke Onderwijskansen (GOK) kende de overheid extra middelen toe aan onze school om een beleid uit te bouwen waardoor alle leerlingen dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Sinds 2008 werden er tal van acties ontwikkeld en uitgevoerd binnen de volgende thema’s.

Leerling- en ouderparticipatie <klik voor meer info> Taalvaardigheid <klik voor meer info> Preventie- en remediëring van studie- en gedragsproblemen <klik voor meer info> Doorstroming en oriëntering <klik voor meer info>

Vandaag zijn de acties die werden ontwikkeld en verfijnd opgenomen in de algemene schoolwerking. Deze acties blijven dus lopen.

In de nieuwe cyclus die vorig schooljaar is gestart leggen we weer de nadruk op taalvaardigheidsonderwijs en een nieuw thema ‘DIVERSITEIT’. Twee thema’s die we in onze multiculturele maatschappij vandaag niet links konden laten liggen!