Beeldende kunst [Dubbele Finaliteit 3de graad]

“DUBBELE FINALITEIT”?

Deze richting beoogt zowel theoretische als praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op ofwel (eventuele) verdere studies ofwel op de arbeidsmarkt. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

 

Klemtonen van de richting?

  • De studierichting Beeldende kunst is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waarin het artistieke centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Ook een doorstroom in een niet-artistieke richting in het hoger onderwijs behoort tot de mogelijkheden.
  • Binnen de Beeldende kunst staat verbeeldingskracht centraal in je artistiek-creatief proces. Je ontwikkelt verschillende artistiek-technische vaardigheden. Je zet technieken en materialen in om artistiek uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. Daarnaast verwerf je ook inzicht in vrije en toegepaste beeldende kunst via waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld, compositie en ruimte-ervaring.
  • Beeldende kunst omvat diverse disciplines zoals tekenen, schilderen, vormgeving, etsen, computerwerk … en het denken over kunst en het beeldende.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Beeldende kunst:

  • Heeft een onderzoekende houding en is gedreven om creatief te werken;
  • Beseft dat het verwerven van de noodzakelijke inzichten en attitude een bewuste keuze dient te zijn en dat dagelijkse concentratie vereist is;
  • Is (zelf)kritisch ingesteld en communicatief vaardig;
  • Zet zich ten volle in bij het ontwikkelen van artistiek/technische vaardigheden;
  • Toont interesse voor actualiteit, kunst, architectuur en cultuur.

5de jaar 6de jaar
Naam van het vak BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis+Burgerschap 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Vrije ruimte Workshops 2 2
Economische Fin. Competentie 1 Economische en financiële competenties
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Beeldende Kunst 11 10
Kunstbeschouwing 1 1
Artistieke Expressie 4 4

ALGEMEEN TOTAAL


34 LESUREN


34 LESUREN


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"