Onze school

Wat voor school is het GO! Atheneum Ninove? Een antwoord vinden op deze vraag lijkt geen gemakkelijke opdracht – er zijn immers tal van invalshoeken. Van ouders, van directie, van leerkrachten, van buurtbewoners, … allen zullen ze hun eigen kijk hebben op onze school. Deze kijk verandert ook met de jaren.

Om een écht en actueel beeld van ons Atheneum te krijgen, laten we de belangrijkste groep van deze school even aan het woord: de leerlingen.

 Een openingswoord van onze leerlingenraad:

“In het Atheneum Ninove heb je als leerling de vrijheid om je te ontplooien, hoewel de regels er voor zorgen dat je toch in goede banen wordt geleid. Daarbij helpen de leraren, vertrouwde gezichten die voldoende ondersteuning bieden, zodat je kan slagen voor toetsen, maar die er ook voor zorgen dat je je goed voelt op school. Kortom, Atheneum Ninove is een moderne school – en dan hebben we niet alleen over het gebouw.”

  • Diversiteit is top!

Onze school richt zich graag naar een grote diversiteit aan mensen en leerlingen. Bij ons vind je dan ook een veelheid aan richtingen binnen het onderwijsvormen/finaliteiten. Geïntegreerd onderwijs bieden wij in de vorm van OV4 Type 9.

Onze leerlingen leren hoe divers de buitenwereld is en welke waarden en normen een maatschappij leefbaar maken. We willen de leerlingen een mini-maatschappij aanbieden, waar respectvol samenleven de norm is en waar inclusie niet alleen een term is uit een beloftevol woordenboek.

  • Sterke leerlingbegeleiding!

Om onze visie op leerlingbegeleiding te realiseren, gaan we graag met elke leerling op pad in een vertrouwde, vertrouwelijke en veilige omgeving. GO! Atheneum Ninove staat immers voor een cultuur van gedeelde zorg, waar het begeleiden van leerlingen in hun leer- en ontwikkelingsproces indien nodig versterkt wordt door een goede samenwerking met alle betrokken partijen: leerlingen, ouders/opvoedingsverantwoordelijken, leerkrachten, directie, CLB, opvoedend personeel en externen.

Vanaf het moment dat een leerling zich inschrijft in onze school, omvat zijn/haar geïntegreerd zorgbeleid dan ook de vier pijlers: studeren, gezondheid, onderwijsloopbaanbegeleiding en socio-emotionele begeleiding. Voor meer info verwijzen we graag naar het luikje ‘Leerlingenbegeleiding’ op deze website. Daar leest u dat elke leerling zich goed moet voelen op onze school en elke kans moet krijgen om zich maximaal te ontplooien. De vlotte en heldere communicatie draagt daar ongetwijfeld toe bij.

  • Groene omgeving! 

Een groene en open omgeving heeft een positief effect op de geestelijke gezondheid en het welbevinden van leerlingen. Natuurbeleving verbetert het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen. Planten en bomen verbeteren het sociale klimaat op school.  Wij schenken dan ook met plezier aandacht aan onze leef- en leeromgeving door grasperken te onderhouden en bomen aan te planten. De leerlingen onderhouden, klas per klas en week per week, het groene karakter van onze school door opruimacties.

Die komen ten goede aan het outdoor-sportparcours, de picknickbanken en de kleurrijke zitbanken die het groene hart van onze speelplaats verrijken. Graag bieden we voor elk wat wils onder de vorm van gezond knabbelen, keuvelen en chillen.