Moderne Talen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane WetenschappenModerne Talen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-Wetenschappen

Klemtonen van de richting?

  • De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation, taaltechnologie en literatuur.
  • Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.
  • Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Moderne Talen:

  • is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
  • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
  • heeft een serieus boontje voor literatuur;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • wil graag een vierde vreemde taal beheersen.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands (BV + SV) 5 5
Frans (BV + SV) 4 4
Engels (BV + SV) 4 4
Geschiedenis + Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde (BV + SV) 3 3
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
Vrije Ruimte 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Taalwetenschap 1 1
Duits 2 2
Spaans 2 2
Creatief met Spaans 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"