Welzijnswetenschappen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

“DOORSTROOMFINALITEIT”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

 

Klemtonen van de richting?

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, biologie en chemie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, geluk en de zin van het leven,… Hierbij vormt de maatschappelijke context en de leefwereld van de jongeren het uitgangspunt.

  • Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen. Je krijgt te maken met thema’s m.b.t.: communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht en samenleving
  • Je leert kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek en sociaal recht
  • Je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Hiervoor denk je na over wetenschappelijke theorieën.
  • Daarnaast verwerf je inzicht in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen.
  • Sterke nadruk op de concrete toepassing van de verworven theoretische inzichten.

De richting bereidt voornamelijk voor op sociale richtingen binnen het voortgezet onderwijs zoals: sociaal werk, ergotherapie, orthopedagogie, sociale readaptatiewetenschappen,… Verder is er ook een basis voor zorg- en welzijnsrichtingen als toegepaste psychologie, verpleegkunde en revalidatiewetenschappen.

Hierin zit dan ook het verschil met de Humane Wetenschappen (Doorstroom – Domeinoverschrijdend) die meer voorbereiden op richtingen als psychologie, pedagogie, rechten, criminologie,…


5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak 2024-2025 Vanaf 2025-2026 BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands (BV + SV) 4
Frans (BV + SV) 3
Engels (BV + SV) 2
Geschiedenis + Burgerschap 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Biologie (BV + SV) 1
Wiskunde (BV + SV) 3
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 4
Filosofie 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"