Economie-Moderne Talen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane WetenschappenModerne Talen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-Wetenschappen

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Economie-Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds economische wetenschappen en bedrijfseconomische wetenschappen en anderzijds moderne talen en communicatie centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie.
 • Voor moderne talen gaat het om inhouden uit de taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling, pragmatiek, mediation en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Economie-Moderne Talen:

 • is geïnteresseerd in abstract economisch denken;
 • vindt het fijn om aan de slag te gaan met de toegepaste wiskunde in functie van economie;
 • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
 • gaat kritisch om met informatie;
 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands;
 • is geboeid door literatuur;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands (BV + SV) 4 4
Frans (BV + SV) 4 4
Engels (BV + SV) 3 3
Geschiedenis + Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde (BV + SV) 4 4
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
Vrije Ruimte 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Economie 3 3
Bedrijfswetenschappen 1 1
Duits 2 2
Creatief met Spaans 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"