Smartschool

Atheneum op Smartschool

Onze leerlingen worden gestimuleerd om zowel thuis als op school gebruik te maken van het digitaal leerplatform – Smartschool. Smartschool vormt hierbij de digitale zijde van onze school en bundelt alle educatieve en administratieve onderwerpen in één website (of app!). Zo zorgen we ervoor dat iedereen (school, leerling en thuisfront) vlot kan samenwerken en communiceren binnen één veilige omgeving.

Inloggen

De leerlingen krijgen op school hun gebruikersnaam en wachtwoord – via brief ontvangen ook de ouders hun wachtwoord voor de co-account.

  • Via pc/laptop: U kan via deze directe link vanuit onze schoolwebsite naar Smartschool GO! ATHENEUM NINOVE SMARTSCHOOL
  • Via tablet/smartphone: In de Smartschool-app (eerst te downloaden) voegt u het platform kaninove.smartschool.be toe.

Gebruik

De leerlingen van het Atheneum gebruiken Smartschool via hun persoonlijke account om:

  • in contact te staan met hun leerkrachten en de leerkrachten met hen;
  • lesdocumenten per vak te raadplegen;
  • de digitale schoolagenda (met taken en toetsen) in te kijken;
  • remediëringsoefeningen, interessante websites,… die de vakleerkrachten ter beschikking stellen te overlopen;

Ouders kunnen Smartschool raadplegen via hun eigen gekoppelde login (co-account) om:

  • een bericht te versturen naar de directie of een leerkracht;
  • het lessenrooster dat uw zoon/dochter volgt raadplegen;
  • de resultaten van hun kind op te volgen via het digitaal rapportprogramma SKORE