Onthaal, Organisatie en Sales [Arbeidsmarktfinaliteit 3de graad]

“ARBEIDSMARKTFINALITEIT”?

Deze richting beoogt meer praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan werken (arbeidsmarkt) als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de BSO-richtingen.

 

Klemtonen van de richting?

  • De studierichting Onthaal, Organisatie en Sales is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het klantgericht verkopen van goederen en/of diensten aan particuliere klanten; het klantvriendelijk onthalen en informeren van bezoekers en het uitvoeren van beperkte administratieve taken aan het onthaal.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Onthaal, Organisatie en Sales:

  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het klantgericht handelen;
  • is bereid om basisvaardigheden Duits, Engels en Frans te verwerven met het oog op het klantgericht handelen;
  • is bereid zich te verdiepen in productkennis in functie van het klantgericht handelen;
  • is bereid om een aantal ondersteunende taken zoals aanvullen, onderhoud van de winkelruimte en presenteren uit te voeren;
  • is bereid om een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;
  • heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.

5de jaar 6de jaar
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
PAV (A) 3 2 (A) Wiskunde, Aardrijkskunde & Natuurwetenschappen
PAV (B) 4 5 (B) Nederlands, Burgerschap, Geschiedenis, Economie & Artistieke Expressie
Nederlands (BV + SV) 2 2
Frans (BV + SV) 3 3
Engels (BV + SV) 2 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Stage 4 6
Toegepaste economie  6 5
Duits 2 2
Toegepaste informatica 2 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"