Basiszorg en ondersteuning [Arbeidsmarktfinaliteit 3de graad]

“ARBEIDSMARKTFINALITEIT”?

Deze richting beoogt meer praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan werken (arbeidsmarkt) als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de BSO-richtingen.

 

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Basiszorg en ondersteuning is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
 • Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen. Daar bovenop leren ze competenties m.b.t. basiszorg en basisondersteuning om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na OK3.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning:

 • wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
 • is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
 • wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en speelomgeving,
 • is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
 • wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
 • wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
 • is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
 • is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop af te stemmen;
 • wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
 • is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
 • is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen en verzorgen van cliënten.

5de jaar 6de jaar
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
PAV (A) 3 2 (A) Wiskunde, Aardrijkskunde & Natuurwetenschappen
PAV (B) 4 5 (B) Nederlands, Burgerschap, Geschiedenis, Economie & Artistieke Expressie
Nederlands 1 1
Frans 1 1
Engels 1 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Stage 8 8
Indirecte zorg 2 2
Voeding 2 2
Opvoedkunde 3 3
Verzorging 3 3

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"