Schoolkosten

Op deze pagina vindt u alvast de raming voor de schoolkosten voor onze verschillende studierichtingen. Bovendien zetten we als school ook éxtra in op een duidelijk beeld te schetsen van welk schoolmateriaal (bv. schrijfgerei, rekenmachine,…) nodig zou zijn per specifieke richting – dit is te raadplegen via de bijgevoegde materiaallijsten.

Schoolrekening

Deze informatie geldt voor schooljaar 2023-2024

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD
Schoolfactuur – Studierichtingen 3de jaar Schoolfactuur – Studierichtingen 5de jaar
Schoolfactuur – Studierichtingen 4de jaar Schoolfactuur – Studierichtingen 6de jaar
Schoolfactuur – Studierichtingen 7de jaar

Materiaallijsten

Via onderstaande materiaallijsten kan u op zoek gaan naar welk schoolmateriaal nodig wordt geacht voor elke richting. Klik door op de juiste onderwijsvorm/finaliteit en zoek verder naar het specifieke schooljaar.

Deze informatie geldt voor schooljaar 2022-2023


Boeken bestellen

Onze school kiest ervoor om de aankoop van schoolboeken (handboeken/werkboeken) te laten verlopen via een externe firma IDDINK. U kan dus als ouder na de inschrijving zelf de schoolboeken van uw zoon/dochter bestellen via hun website.

Alle concrete info (specifiek voor onze school) vindt u op onze administratie-pagina (onderaan).