Latijn-Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane WetenschappenModerne Talen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-Wetenschappen

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Latijn-Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken binnen
  • de exacte wetenschappen: ze benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier en kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving
  • het wetenschapsdomein wiskunde: leerlingen krijgen, in functie van hun doorstroomprofiel, een extra pakket wiskunde. Dit pakket bevat verbreding en verdieping in verschillende wiskundedomeinen om inhouden in de wetenschappen met voldoende diepgang te kunnen verwerken. De wiskunde staat hier dus in functie van de wetenschappen.
  • het wetenschapsdomein klassieke talen: leerlingen gaan aan de slag met teksten (literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek gaan.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Latijn-Wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijke insteek;
 • gaat kritisch om met informatie en data en kan nauwkeurig werken;
 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands (BV + SV) 4 3
Frans (BV + SV) 3 3
Engels (BV + SV) 2 2
Geschiedenis + Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie (BV + SV) 1 2
Fysica (BV + SV) 2 2
Chemie (BV + SV) 2 2
Wiskunde (BV + SV) 5 5
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
Vrije Ruimte 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Latijn 4 4

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"