Overzicht Doorstroomfinaliteit – Domeinoverschrijdend 3de graad

Wat is een domeinoverschrijdende studierichting?

De benaming zegt het zelf – de algemene inhouden binnen deze richtingen kunnen niet worden bevat binnen 1 enkel domein (interessegebied).

Deze richtingen beogen dus een interesse in een brede (eerder theoretische) kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je vooral voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert.

In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ’typische’ ASO-richtingen.

Onze school biedt verschillende domeinoverschrijdende richtingen aan in de 3de graad.

Doorklikken in onderstaande tabel (richtingsnaam) stuurt u verder door naar de specifieke pagina van de aangeklikte richting voor nog meer concrete info.

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane WetenschappenModerne Talen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-Wetenschappen

Terug naar overzicht alle studierichtingen