Bedrijfswetenschappen [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

“DOORSTROOMFINALITEIT”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

 

Klemtonen van de richting?

  • De studierichting Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en toegepaste wetgeving centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in zowel economische systemen (micro- en macro-economie) als in beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie zoals boekhouden, Human Resources (HR) en marketing.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Bedrijfswetenschappen:

  • is geïnteresseerd in abstract economisch denken;
  • is geboeid door beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen;
  • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
  • vindt het fijn om aan de slag te gaan met toegepaste wiskunde in functie van economie;
  • is geboeid door programmeertechnieken;
  • gaat kritisch om met informatie;
  • werkt nauwkeurig

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands (BV + SV) 4 3
Frans (BV + SV) 3 3
Engels (BV + SV) 2 2
Geschiedenis + Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde (BV + SV) 4 4
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
Informaticawetenschappen 1 1
Vrije Ruimte 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Economie 3 3
Bedrijfswetenschappen 4 5
Creatief met taal Spaans 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"