Wetenschappen-Wiskunde [Doorstroomfinaliteit 3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Latijn-WiskundeWetenschappen-WiskundeHumane WetenschappenModerne Talen
Latijn-WetenschappenEconomie-WiskundeEconomie-Moderne Talen
Latijn-Moderne TalenModerne Talen-Wetenschappen

Klemtonen van de richting?

 • De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of wiskunde centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij maken een diepgaandere studie over o.a. differentiaal- en integraalrekening, algebraïsche structuren en ruimtemeetkunde. Daarnaast wordt een hoog niveau abstraheer- en redeneervermogen verwacht, dat met de taal van de logica, eigen aan de wiskunde, kan geformuleerd worden. De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.

Lijkt deze richting jou iets? Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
 • vindt exacte vakken leuk;
 • is een doorzetter die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
 • lost graag complexe problemen op;
 • is niet bang van abstracte theorie;
 • houdt van analyseren en logisch denken;
 • is nieuwsgierig en kritisch ingesteld;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijk insteek.

5de jaar  6de jaar 
Naam van het vak BASISVORMING (BV) + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands (BV + SV) 4 3
Frans (BV + SV) 3 3
Engels (BV + SV) 2 2
Geschiedenis + Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie (BV + SV) 1 2
Fysica (BV + SV) 2 2
Chemie (BV + SV) 2 2
Wiskunde (BV + SV) 7 7
Eco-Fin. Competenties 1 Economische en Financiële Competenties
Artistieke Expressie 1
Informaticawetenschappen 1
Vrije Ruimte 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Onderzoeksvaardigheden* 2 1 *Wetenschappen

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN


STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"