Moderne Talen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door talen allerhande? Door de sociale en culturele aspecten van Nederlandse, Franse, Spaanse, Duitse en Engelse taalgebieden?
  • Ben je bereid  je talenknobbel verder te ontplooien door in te zetten op vaardigheden zoals schrijven en spreken?
  • Beschik je over een ruime belangstelling voor alle vormen van literatuur?
  • Pak je spontaan een boek ter hand en staan Shakespeare, Voltaire, Cervantes en Hesse op je toekomstige bucket-leeslijst?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om te debatteren, te converseren en te presenteren? 
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open.

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Doorstroom - Moderne Talen
Leerjaar & Richting3 Moderne Talen B4 Moderne Talen B3 Moderne Talen E4 Moderne Talen E
VAKKEN BASISVORMING + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken2222NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands (BV + SV)4545
Frans (BV + SV)4444
Engels (BV + SV)4444
Geschiedenis + Burgerschap2222
Aardrijkskunde1111
Biologie (BV + SV)1111
Fysica (BV + SV)1111
Chemie (BV + SV)1111
Wiskunde (BV + SV)4444
Artistieke Expressie1-1-
Digitaal Leren1-1-*Toegepaste Informatica
Schooleigen Project1111
Vrije ruimte-1-1
BV: Doelen Basisvorming - SV: Doelen Specifieke vorming
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Duits2222
Economie--11
Wetenschappen11--
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren

Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Economische WetenschappenHumane WetenschappenLatijnModerne talenNatuurwetenschappen

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"