Economische Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door het spel van vraag en aanbod, aan- en verkoop, in- en uitvoer, boekhouden,… kortom de bedrijfswereld?
  • Ben je bereid  om je te verdiepen in productie, distributie en consumptie van allerlei goederen, wereldwijd? Wil je er ook stevig de pas inzetten voor wiskunde?
  • Beschik je over kritisch en abstract denkvermogen en een breed interesseveld?
  • Pak je spontaan je leerstof op om bij te blijven en volg je actualiteit op de voet?
  • Heb je het groot doorzettingsvermogen dat nodig is om je leerstof met regelmaat bij te houden.
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Doorstroom - Economische Wetenschappen
Leerjaar & Richting3 Economische Wet. A4 Economische Wet. A3 Economische Wet. B4 Economische Wet. B
VAKKEN BASISVORMING + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken2222NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands (BV + SV)4444
Frans (BV + SV)3333
Engels (BV + SV)3333
Geschiedenis + Burgerschap2222
Aardrijkskunde1111
Biologie (BV + SV)1111
Fysica (BV + SV)1111
Chemie (BV + SV)1111
Wiskunde (BV + SV)4455
Artistieke Expressie1-1-
Digitaal Leren1-1-*Toegepaste Informatica
Schooleigen Project1111
Vrije ruimte-1-1
BV: Doelen Basisvorming - SV: Doelen Specifieke vorming
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Economie2222
Bedrijfswetenschappen2222
Informaticawetenschappen-1-1
Duits11--
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren

Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Economische WetenschappenHumane WetenschappenLatijnModerne talenNatuurwetenschappen

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"