Economische Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door het spel van vraag en aanbod, aan- en verkoop, in- en uitvoer, boekhouden,… kortom de bedrijfswereld?
  • Ben je bereid  om je te verdiepen in productie, distributie en consumptie van allerlei goederen, wereldwijd? Wil je er ook stevig de pas inzetten voor wiskunde?
  • Beschik je over kritisch en abstract denkvermogen en een breed interesseveld?
  • Pak je spontaan je leerstof op om bij te blijven en volg je actualiteit op de voet?
  • Heb je het groot doorzettingsvermogen dat nodig is om je leerstof met regelmaat bij te houden.
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open

Terug naar overzicht studierichtingen

3de jaar  4de jaar 
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Burgerschap ~ Gedragswetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Wiskunde* 4 4 *Inclusief Wiskunde differentiatie
Economie* 0 1 *Financiële geletterdheid (pas aangeboden in het 4de leerjaar)
Artistieke vorming ~ PO 1 0 Artistieke vorming/cultureel bewustzijn en expressie
Schooleigen Project 1 1
STEM ~ Toegepaste Natuurwetenschappen Niet aangeboden binnen deze richting.
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Economie 4 4
Gevorderde wiskunde ~ Wiskunde 1 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
RICHTINGKLEMTONEN
Economische Wetenschappen[klik voor meer info]Economie en Wiskunde
Humane Wetenschappen[klik voor meer info]Psychologie, filosofie en kunst
Latijn[klik voor meer info]Antieke taal en cultuur en Wiskunde
Moderne talen[klik voor meer info]Moderne taal en cultuur
Natuurwetenschappen[klik voor meer info]Exacte wetenschappen en Wiskunde

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"