Natuurwetenschappen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door wetenschappen, wiskunde en techniek?
  • Ben je bereid  te leren onderzoeken en onderzoekend te leren? Wil je ook je taal en communicatie verzorgen en versterken?
  • Beschik je over vaardigheden als logisch redeneren, probleemoplossend denken, zelfstandig werken en teamplayer zijn?
  • Pak je spontaan experimenten aan? Ben je nieuwsgierig naar het ‘hoe?’ van mechanismen en processen?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen en oog voor nauwkeurigheid?
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open.

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Doorstroom - Natuurwetenschappen
Leerjaar & Richting3 NW A4 NW A3 NW B4 NW B
VAKKEN BASISVORMING + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken2222NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands (BV + SV)4444
Frans (BV + SV)3333
Engels (BV + SV)3333
Geschiedenis + Burgerschap2222
Aardrijkskunde1111
Biologie (BV + SV)2222
Fysica (BV + SV)2222
Chemie (BV + SV)2222
Wiskunde (BV + SV)4455
Artistieke Expressie1-1-
Digitaal Leren1-1-*Toegepaste Informatica
Schooleigen Project1111
Vrije ruimte-1-1
BV: Doelen Basisvorming - SV: Doelen Specifieke vorming
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Informaticawetenschappen-1-1
Project STEM1111
Duits11--
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren

Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Economische WetenschappenHumane WetenschappenLatijnModerne talenNatuurwetenschappen

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"