Humane Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door de wereld van kunst en cultuur? Durf je al eens te filosoferen over het leven? Zie jij je aan de slag gaan met vragen als ‘Hoe worden jonge mensen zichzelf?’, ‘Hoe ontstaan relaties tussen mensen?’, ‘Hoe kijken we naar de ander en waarom doen we dat zo?
  • Ben je bereid  om aandacht op te bouwen voor de gevarieerde wijze waarop mensen de werkelijkheid ervaren en de samenleving ordenen? Wil je ook probleemoplossend denken, discussiëren, schrijven en luisteren naar anderen?
  • Beschik je over inzicht in mens en maatschappij? Heb je inzicht in de  geweldige mogelijkheden waarover we als mensen beschikken om te groeien en samen te leven?
  • Pak je spontaan de waarom-vraag aan als je in een situatie terechtkomt of er één observeert?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om na te denken over mogelijke menselijke en maatschappelijke situaties en zo een onderbouwde mening op te bouwen?
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open.

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Doorstroom - Humane wetenschappen
Leerjaar & Richting3 Humane wetenschappen4 Humane wetenschappen
VAKKEN BASISVORMING + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken22NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands (BV + SV)44
Frans (BV + SV)33
Engels (BV + SV)33
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Wiskunde (BV + SV)44
Artistieke Expressie1-
Digitaal Leren1-*Toegepaste Informatica
Schooleigen Project11
Vrije ruimte-1
BV: Doelen Basisvorming - SV: Doelen Specifieke vorming
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Filosofie11
Gedragswetenschappen23
Cultuurwetenschappen22
Kunstbeschouwing11
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren

Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Economische WetenschappenHumane WetenschappenLatijnModerne talenNatuurwetenschappen

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"