Humane Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door de wereld van kunst en cultuur? Durf je al eens te filosoferen over het leven? Zie jij je aan de slag gaan met vragen als ‘Hoe worden jonge mensen zichzelf?’, ‘Hoe ontstaan relaties tussen mensen?’, ‘Hoe kijken we naar de ander en waarom doen we dat zo?
  • Ben je bereid  om aandacht op te bouwen voor de gevarieerde wijze waarop mensen de werkelijkheid ervaren en de samenleving ordenen? Wil je ook probleemoplossend denken, discussiëren, schrijven en luisteren naar anderen?
  • Beschik je over inzicht in mens en maatschappij? Heb je inzicht in de  geweldige mogelijkheden waarover we als mensen beschikken om te groeien en samen te leven?
  • Pak je spontaan de waarom-vraag aan als je in een situatie terechtkomt of er één observeert?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om na te denken over mogelijke menselijke en maatschappelijke situaties en zo een onderbouwde mening op te bouwen?
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open.

Terug naar overzicht studierichtingen

OPGELET:

Door de nog steeds lopende modernisering/onderwijsvernieuwing zijn de lessentabellen voor de richtingen van de 2de graad nog onder voorbehoud en kunnen deze mogelijks nog (zeer) lichtelijk wijzigen.

3de jaar 4de jaar
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis+Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 4
Artistieke Expressie 1 0
Digitaal Leren* 1 0 *Toegepaste Informatica
Schooleigen Project 1 1
Vrije Ruimte 0 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Filosofie  1 1
Gedragswetenschappen 2 3
Cultuurwetenschappen 2 2
Kunstbeschouwing 1 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
RICHTINGKLEMTONEN
Economische Wetenschappen[klik voor meer info]Economie en Wiskunde
Humane Wetenschappen[klik voor meer info]Psychologie, filosofie en kunst
Latijn[klik voor meer info]Antieke taal en cultuur en Wiskunde
Moderne talen[klik voor meer info]Moderne taal en cultuur
Natuurwetenschappen[klik voor meer info]Exacte wetenschappen en Wiskunde

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"