Humane Wetenschappen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door de wereld van kunst en cultuur?  Zie jij je aan de slag gaan met vragen als ‘Hoe worden jonge mensen zichzelf?’, ‘Hoe ontstaan relaties tussen mensen?’, ‘Hoe kijken we naar de ander en waarom doen we dat zo?’
  • Ben je bereid  om aandacht op te bouwen voor de gevarieerde wijze waarop mensen de werkelijkheid ervaren en de samenleving ordenen? Wil je ook probleemoplossend denken, discussiëren, schrijven en luisteren naar anderen?
  • Beschik je over inzicht in mens en maatschappij? Heb je inzicht in de  geweldige mogelijkheden waarover we als mensen beschikken om te groeien en samen te leven?
  • Pak je spontaan de waarom-vraag aan als je in een situatie terechtkomt of er één observeert?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om na te denken over mogelijke menselijke en maatschappelijke situaties en zo een onderbouwde mening op te bouwen?
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open.

Terug naar overzicht studierichtingen

Opgelet: deze lessentabel is enkel representatief voor het 3de jaar (2de graad, 1ste leerjaar) van schooljaar 2021-2022.

3de jaar (2021-2022) 4de jaar (2022-2023)
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Geschiedenis 2
Burgerschap ~ Gedragswetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Wiskunde* 4 *Inclusief Wiskunde differentiatie
Economie* 0 *Financiële geletterdheid (pas aangeboden in het 4de leerjaar)
Artistieke vorming ~ PO 1 Artistieke vorming/cultureel bewustzijn en expressie
Schooleigen Project 1
STEM ~ Toegepaste Natuurwetenschappen Niet aangeboden binnen deze richting.
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Gedrags- / Sociale wetenschappen ~ Gedragswetenschappen 3
Filosofie ~ Cultuurwetenschappen 1
Kunstbeschouwing ~ Kunstgeschiedenis 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


X

 


Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
RICHTINGKLEMTONEN
Economische Wetenschappen[klik voor meer info]Economie en Wiskunde
Humane Wetenschappen[klik voor meer info]Psychologie, filosofie en kunst
Latijn[klik voor meer info]Antieke taal en cultuur en Wiskunde
Moderne talen[klik voor meer info]Moderne taal en cultuur
Natuurwetenschappen[klik voor meer info]Exacte wetenschappen en Wiskunde

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & WelzijnMaatschappij- en welzijnswetenschappenMaatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"