Overzicht Doorstroomfinaliteit – Domeinoverschrijdend 2de graad

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Economische WetenschappenHumane WetenschappenLatijnModerne talenNatuurwetenschappen

Onze school biedt 5 domeinoverschrijdende richtingen aan in de tweede graad.

Opgelet – binnen een bepaalde studierichting kunnen nog afzonderlijke klassen worden gevormd waar extra klemtonen aan het curriculum werden toegevoegd (zowel in 3de als 4de leerjaar):

  • A-klas: met extra aandacht voor talen of kunstbeschouwing
  • B-klas: met extra aandacht voor wiskunde of wetenschappen
  • E-klas: met extra aandacht voor economie

Doorklikken op deze pagina stuurt u verder door naar de specifieke richtingen voor nog meer concrete info (over 3de en 4de leerjaar). Onderaan deze pagina vindt u alvast een algemene overzichtstabel (voor 3de leerjaar – alle richtingen, alle vakken) om eventuele vergelijking gemakkelijker te maken.

Domeinoverschrijdende studierichting?

De benaming zegt het zelf – de algemene inhouden binnen deze richtingen kunnen niet worden bevat binnen 1 enkel domein (interessegebied).

Deze richtingen beogen dus een interesse in een brede (eerder theoretische) kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je vooral voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert.

In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ’typische’ ASO-richtingen.

Terug naar overzicht alle studierichtingen


Door de nog steeds lopende modernisering/onderwijsvernieuwing kunnen de lessentabellen voor de richtingen van de 2de graad mogelijks nog (zeer) lichtelijk wijzigen.

VERGELIJKINGSTABEL 3DE JAAR (DOMEINOVERSCHRIJDENDE RICHTINGEN)
VAKKEN BASISVORMING
RICHTINGECONOMISCHE WETENSCHAPPENHUMANE WETENSCHAPPENLATIJNMODERNE TALENNATUURWETENSCHAPPEN
A-klasB-klas---A-klasB-klasB-klasE-klasA-klasB-klas
Levensbeschouwelijke vakken222222222
Lichamelijke opvoeding222222222
Nederlands444444444
Frans333334433
Engels333334433
Geschiedenis + Burgerschap222222222
Aardrijkskunde111111111
Biologie11-111122
Fysica11-111122
Chemie11-111122
Natuurwetenschappen--2------
Wiskunde454454445
Artistieke Expressie111111111
Digitaal Leren (Toegepaste Info.)111111111
Schooleigen Project111111111
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
RICHTINGECONOMISCHE WETENSCHAPPENHUMANE WETENSCHAPPENLATIJNMODERNE TALENNATUURWETENSCHAPPEN
A-klasB-klas***A-klasB-klasB-klasE-klasA-klasB-klas
Economie22----1--
Bedrijfswetenschappen22-------
Filosofie--1------
Gedragswetenschappen--2------
Cultuurwetenschappen--2------
Kunstbeschouwing--1------
Latijn---44----
Duits1--1-221-
Wetenschappen-----1---
STEM-------11
Algemeen totaal32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren