Overzicht Doorstroomfinaliteit – Domeinoverschrijdend 2de graad

Wat is een domeinoverschrijdende studierichting?

De benaming zegt het zelf – de algemene inhouden binnen deze richtingen kunnen niet worden bevat binnen 1 enkel domein (interessegebied).

Deze richtingen beogen dus een interesse in een brede (eerder theoretische) kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je vooral voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert.

In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ’typische’ ASO-richtingen.

Onze school biedt 5 domeinoverschrijdende richtingen aan in de tweede graad.

Doorklikken in onderstaande tabel (richtingsnaam) stuurt u verder door naar de specifieke pagina van de aangeklikte richting voor nog meer concrete info (3de en 4de leerjaar). OPGELET – Onderaan deze pagina vindt u alvast een algemene overzichtstabel (alle richtingen, alle vakken) om vergelijking gemakkelijker te maken (voor 3de leerjaar).

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
RICHTINGKLEMTONEN
Economische Wetenschappen[klik voor meer info]Economie en Wiskunde
Humane Wetenschappen[klik voor meer info]Psychologie, filosofie en kunst
Latijn[klik voor meer info]Antieke taal en cultuur en Wiskunde
Moderne talen[klik voor meer info]Moderne taal en cultuur
Natuurwetenschappen[klik voor meer info]Exacte wetenschappen en Wiskunde

Terug naar overzicht alle studierichtingen


Door de nog steeds lopende modernisering/onderwijsvernieuwing zijn de lessentabellen voor de richtingen van de 2de graad nog onder voorbehoud en kunnen deze mogelijks nog (zeer) lichtelijk wijzigen.

OVERZICHT 3DE JAAR (DOMEINOVERSCHRIJDEND)
VAKKEN BASISVORMING
RICHTINGECONOMISCHE WETENSCHAPPENHUMANE WETENSCHAPPENLATIJNMODERNE TALENNATUURWETENSCHAPPEN
Levensbeschouwelijke vakken22222
Lichamelijke opvoeding22222
Nederlands44444
Frans33333
Engels33333
Geschiedenis + Burgerschap22222
Aardrijkskunde11111
Biologie1-111
Fysica1-111
Chemie1-111
Natuurwetenschappen-2---
Artistieke Expressie11111
Digitaal Leren (Toegepaste Info.)11111
Schooleigen Project11111
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
RICHTINGECONOMISCHE WETENSCHAPPENHUMANE WETENSCHAPPENLATIJNMODERNE TALENNATUURWETENSCHAPPEN
Economie2----
Bedrijfswetenschappen2----
Filosofie-1---
Gedragswetenschappen-2---
Cultuurwetenschappen-2---
Kunstbeschouwing-1---
Latijn--4--
Engels---1-
Frans---1-
Duits---2-
Biologie----1
Fysica----1
Chemie----1
STEM----1
Optievak: Wiskunde of Duits1-1-1
Optievak: Communicatiewetenschappen of Wetenschappen---1-