Latijn [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door taal, cultuur en samenlevingen waarbinnen teksten in het Latijn geschreven zijn? Ben je benieuwd naar het Latijn uit de klassieke oudheid, maar ook naar dat uit latere tijden?
  • Ben je bereid om op een gestructureerde manier aan de slag te gaan met taal en de leefwereld van de Romeinen te confronteren met de moderne maatschappij? Ben je bovendien ook bereid om een extra uur wiskunde op te nemen, bovenop de talige insteek van deze richting?
  • Beschik je over het talent om met taal te spelen, door de juiste woorden te zoeken op de juiste plaats en zo een nieuwe tekst te creëren?
  • Pak je spontaan je leerstof ter hand om goed bij te blijven en je werk te spreiden?
  • Heb je het doorzettingsvermogen om literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu te willen ontdekken?
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open.

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Doorstroom - Latijn
Leerjaar & Richting3 Latijn A4 Latijn A3 Latijn B4 Latijn B
VAKKEN BASISVORMING + SOMS SPECIFIEKE VORMING (SV)
Levensbeschouwelijke vakken2222NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands (BV + SV)4444
Frans (BV + SV)3333
Engels (BV + SV)3333
Geschiedenis + Burgerschap2222
Aardrijkskunde1111
Biologie (BV + SV)1111
Fysica (BV + SV)1111
Chemie (BV + SV)1111
Wiskunde (BV + SV)4455
Artistieke Expressie1-1-
Digitaal Leren1-1-*Toegepaste Informatica
Schooleigen Project1111
Vrije ruimte-1-1
BV: Doelen Basisvorming - SV: Doelen Specifieke vorming
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Latijn4444
Kunstbeschouwing-1--
Wetenschappen---1
Duits11--
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren32 lesuren32 lesuren

Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
Economische WetenschappenHumane WetenschappenLatijnModerne talenNatuurwetenschappen

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"