Latijn [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door taal, cultuur en samenlevingen waarbinnen teksten in het Latijn geschreven zijn? Ben je benieuwd naar het Latijn uit de klassieke oudheid, maar ook naar dat uit latere tijden?
  • Ben je bereid om op een gestructureerde manier aan de slag te gaan met taal en de leefwereld van de Romeinen te confronteren met de moderne maatschappij? Ben je bovendien ook bereid om een extra uur wiskunde op te nemen, bovenop de talige insteek van deze richting?
  • Beschik je over het talent om met taal te spelen, door de juiste woorden te zoeken op de juiste plaats en zo een nieuwe tekst te creëren?
  • Pak je spontaan je leerstof ter hand om goed bij te blijven en je werk te spreiden?
  • Heb je het doorzettingsvermogen om literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu te willen ontdekken?
  • Ga je voortstuderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou, want alle mogelijkheden binnen het hoger onderwijs staan voor je open.

Terug naar overzicht studierichtingen

OPGELET:

Door de nog steeds lopende modernisering/onderwijsvernieuwing zijn de lessentabellen voor de richtingen van de 2de graad nog onder voorbehoud en kunnen deze mogelijks nog (zeer) lichtelijk wijzigen.

3de jaar 4de jaar
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis+Burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Wiskunde 4 4
Artistieke Expressie 1 0
Digitaal Leren* 1 0 *Toegepaste Informatica
Schooleigen Project 1 1
Vrije Ruimte 0 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Latijn 4 4
Optievak 1* 0 1 *Wetenschappen of Kunstbeschouwing
Optievak 2* 1 1 *Wiskunde of Duits

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


Overzicht ‘Domeinoverschrijdende’ studierichtingen

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND
RICHTINGKLEMTONEN
Economische Wetenschappen[klik voor meer info]Economie en Wiskunde
Humane Wetenschappen[klik voor meer info]Psychologie, filosofie en kunst
Latijn[klik voor meer info]Antieke taal en cultuur en Wiskunde
Moderne talen[klik voor meer info]Moderne taal en cultuur
Natuurwetenschappen[klik voor meer info]Exacte wetenschappen en Wiskunde

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"