Studiedomeinen & Finaliteiten

Voor meer specifieke informatie over de studierichtingen (lesurentabel, beschrijving,…) verwijzen we je graag terug naar overzichtspagina’s van alle studierichtingen in de vernieuwde 2de graad en 3de graad.

Onderwijsvernieuwing?

In schooljaar 2021-2022 startte de hervorming van het secundair onderwijs binnen onze school (3de leerjaar). Ook de gekende structuur van het onderwijs (vroeger via onderwijsniveaus: ASO, BSO, TSO, KSO) en de studierichtingen kregen een vernieuwde opdeling.

Momenteel gelden er in het nieuwe studieaanbod van de 2e en de 3e graad dus enkele algemene principes als het over de studierichtingen gaat. Op deze overzichtspagina vind je alvast wat meer informatie over de verschillende studiedomeinen & finaliteiten die op onze school worden aangeboden. 

De hervorming verloopt ook trapsgewijs, met elk schooljaar een leerjaar dat verandert:

 • Schooljaar 2021-2022: 3de leerjaar
 • Schooljaar 2022-2023: 4de leerjaar
 • Schooljaar 2023-2024: 5de leerjaar
 • Schooljaar 2024-2025: 6de leerjaar
 • Schooljaar 2025-2026: 7de leerjaar

Een studiedomein?

In het vernieuwde systeem zullen leerlingen een studierichting kunnen kiezen binnen een bepaald studiedomein. De studiedomeinen groeperen verschillende studierichtingen per interessegebied.

Dit zijn dus geen studierichtingen maar slechts brede ‘paraplu’s’ die verschillende studierichtingen onder zich kunnen hebben. Onze school zet in op verschillende van deze studiedomeinen en biedt volgende aan:

1. Domeinoverschrijdende richtingen (bvb. Humane wetenschappen, Latijn,…)

2. Richtingen binnen het domein Economie & Organisatie

3. Richtingen binnen het domein Maatschappij & Welzijn

4. Richtingen binnen het domein Kunst & Creatie


Een finaliteit?

Per studiedomein (‘interessegebied’) heb je ook verschillende finaliteiten. Een finaliteit geeft aan waarop je wordt voorbereid als je afstudeert op onze school. Een leerling heeft 3 mogelijke perspectieven:

1. Doorstroomfinaliteit

2. Arbeidsfinaliteit

3. Dubbele finaliteit

Verder studeren?

Doorstroomfinaliteit = gericht naar het hoger onderwijs…

 • Misschien heb je wel talent voor abstract en theoretisch denken en wil je later naar de hogeschool/universiteit? Dan zijn onze doorstroomrichtingen wat voor jou.
 • In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Gaan werken?

Arbeidsfinaliteit = gericht naar de arbeidsmarkt…

 • Of ben je eerder praktisch getalenteerd en voel je meer voor een arbeidsmarktgerichte opleiding?
 • In het uitdovende (oude) systeem waren dit de BSO-richtingen.

Verder studeren of gaan werken?

Dubbele finaliteit = gericht naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt…

 • Het pad wat breder houden en zowel voorbereid worden op de arbeidsmarkt of op eventueel nog verder te studeren? Dan zijn richtingen met een dubbele finaliteit iets voor jouw.
 • In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

Een studierichting?

Een studierichting is dus een doordachte keuze…

 • … binnen een bepaald interessegebied (= studiedomein = rij)
 • … met het oog op een bepaalde voorbereiding naar later toe (= finaliteit = kolom).

Op onze school bieden we met onze drie studiedomeinen (+ domeinoverschrijdend) en drie finaliteiten een heel brede keuze aan opleidingen aan (zie onderstaande tabel).

Tweede graad

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"

Derde graad

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Moderne talen

------
Economie & organisatieBedrijfswetenschappenCommerciële OrganisatieOnthaal, Organisatie en Sales
Maatschappij & WelzijnWelzijnswetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en Ondersteuning
---Opvoeding en begeleiding ---
Kunst & Creatie---Beeldende kunst---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"