Studierichtingen – zonder onderwijsvernieuwing

Alvast wat extra info:

Aangezien we ons nog volop bevinden in de lopende onderwijsvernieuwing – bestaan er de komende schooljaren twee “systemen” (voor studierichtingen) op ons atheneum. Deze pagina biedt info voor de studierichtingen binnen het “oude” uitdovende systeem (zonder onderwijsvernieuwing).

Voorlopig geldt deze opdeling/richtingenpakket nog voor ons 6de/7de leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024.

Studierichtingen worden hier onderverdeeld via onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO, TSO). Meer info over deze structuur en deze onderwijsvormen vind je HIER (opent een aparte pagina). 


RICHTINGEN 3DE GRAAD

ASOBSOKSOTSO
WETENSCHAPPENKANTOORVRIJE BEELDENDE KUNSTENHANDEL
HUMANE WETENSCHAPPENVERZORGINGSOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
LATIJNJEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG
ECONOMIE
  • Onze OV4-werking (voor leerlingen met autismespectrumstoornis – ASS) biedt op onze school hierbij de richting Kantoor (BSO) aan.