Studierichtingen – zonder onderwijsvernieuwing

INFO: Aangezien we ons nog volop bevinden in de lopende onderwijsvernieuwing – bestaan er de komende schooljaren twee “systemen” (voor studierichtingen) op ons atheneum.

Deze pagina biedt info voor de studierichtingen binnen het “oude” uitdovende systeem (zonder onderwijsvernieuwing).

  • Voorlopig geldt deze opdeling/richtingenpakket nog voor ons 4de/5de/6de/7de leerjaar

  • Studierichtingen worden hier onderverdeeld via onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO, TSO). Meer info over deze structuur en deze onderwijsvormen vind je HIER (opent een aparte pagina). 


RICHTINGEN 2DE GRAAD

(opgelet: énkel 4de jaar in schooljaar 2021-2022)

ASOBSOKSOTSO
WETENSCHAPPENKANTOORBEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMINGHANDEL
HUMANE WETENSCHAPPENVOEDING-VERZORGINGSOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
LATIJN
ECONOMIE
  • Onze OV4-werking (voor leerlingen met autismespectrumstoornis – ASS) biedt op onze school hierbij de richting Kantoor (BSO) aan.

RICHTINGEN 3DE GRAAD

ASOBSOKSOTSO
WETENSCHAPPENKANTOORVRIJE BEELDENDE KUNSTENHANDEL
HUMANE WETENSCHAPPENVERZORGINGSOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
LATIJNJEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG
ECONOMIE
  • Onze OV4-werking (voor leerlingen met autismespectrumstoornis – ASS) biedt op onze school hierbij de richting Kantoor (BSO) aan.