HUMANE WETENSCHAPPEN [3de graad]

RICHTINGEN 3DE GRAAD – ASO

WETENSCHAPPEN

MTWE WEWI

HUMANE WETENSCHAPPEN

HW

LATIJN

LAMT LAWE LAWI

ECONOMIE

ECMT ECWI ECWE

Wat voor richting is dit?

De studierichting Humane Wetenschappen is opgebouwd rond een aantal uitdagende vragen: Hoe worden jonge mensen zichzelf? Hoe ontstaan relaties tussen mensen? Hoe functioneert een samenleving? De studie van de mens en maatschappij staat centraal. Humane Wetenschappen is een volwaardige ASO-richting, met de nadruk op theoretische menswetenschappen.

Dit betekent dat:
– je leert hoe een mens in elkaar zit, welke geweldige mogelijkheden hij heeft om te groeien en hoe hij met anderen leert samenleven
– je heel wat tekst (onderzoeken, artikels, … ) met theoretische concepten zal moeten verwerken
– je graag over menselijke en maatschappelijke situaties nadenkt en er een mening over wil vormen
– de actualiteit in bijna elke les aan bod komt
– ook zijn er enkele richtingspecifieke uitstappen
– zelf onderzoek voeren een belangrijk deel van de onderwijspraktijk zal vormen
– je wordt voorbereid om verder te studeren

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

WAT NA HUMANE WETENSCHAPPEN?

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs met een brede waaier aan mogelijkheden zoals geschiedenis, sociologie, criminologie, rechten,
psychologie, communicatiewetenschappen, lerarenopleiding is mogelijk

Profiel van een Humane-leerling?

  • je bent open, kritisch, creatief en sociaal
  • je bent bereid om te leren discussiëren, schrijven en luisteren naar anderen
  • je hebt een ruime interesse voor cultuur, de mens en de maatschappij
  • je kan probleemoplossend denken
  • je bent bereid de actualiteit te volgen
  • je bent sterk in het lezen en schijven van Nederlandse teksten
  • grote hoeveelheden tekst schrikken jou niet af
  • bereid je maatschappelijk te engageren

Terug naar overzicht studierichtingen

HW
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Cultuurwetenschappen 4 Enkel nog 6de jaar: 4 lesuren
Gedragswetenschappen 3 Enkel nog 6de jaar: 3 lesuren
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Workshops +2
Toegepaste informatica +1
Gedragswetenschappen +1

ALGEMEEN TOTAAL (LESUREN)


32