HUMANE WETENSCHAPPEN [3de graad]

RICHTINGEN 3DE GRAAD – ASO

WETENSCHAPPEN

MTWE WEWI

HUMANE WETENSCHAPPEN

HW

LATIJN

LAMT LAWE LAWI

ECONOMIE

ECMT ECWI ECWE

Beschrijving

Wat kan je verder studeren?

Wie slaagt in het 6de jaar, behaalt het diploma secundair onderwijs. Daarna kan je doorstromen naar het voortgezet onderwijs in studierichtingen zoals: onderwijs, pedagogie, politieke en sociale wetenschappen, psychologie, sociaal assistent, geschiedenis, rechten, criminologie, communicatiewetenschappen, journalistiek, …

Terug naar overzicht studierichtingen

HW
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Cultuurwetenschappen 3 / 4  5de jaar: 3 lesuren + 6de jaar: 4 lesuren
Gedragswetenschappen 4 / 3  5de jaar: 4 lesuren + 6de jaar: 3 lesuren
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Workshops +2
Toegepaste informatica +1
Gedragswetenschappen +1

ALGEMEEN TOTAAL (LESUREN)


32