SOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN [3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD TSO

HANDEL

STW

JEUGD & GEHANDICAPTENZORG

Wat voor richting is dit?

In deze studierichting is er naast een sterke algemene vorming, vooral aandacht voor een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming.

Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast met een sterke focus op het leefmilieu van de mens en voeding. In de derde graad worden deze drie wetenschapsvakken in toegepaste vorm gegeven en wordt er meer gewerkt naar zelfstandig labo-werk door de studenten. Soms werken we via groepswerk, opdrachten die je deels thuis moet maken, didactische uitstappen, films die passen in de lessen, documentaires en klasgesprekken.

De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling, voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop. De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Profiel van een STW-leerling?

  • je bent open, kritisch en je werkt nauwkeurig
  • je hebt een ruime interesse voor mens, maatschappij en wetenschappen
  • je kan probleemoplossend denken
  • je wil alles zowel theoretisch als praktisch benaderen.
Wat na deze studierichting? <klik voor meer info>


Terug naar overzicht studierichtingen

5de jaar 6de jaar
Naam van het vak (Hervormd) ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Huishoudkunde/Opvoedkunde 9  Praktijkvak – Theorievak – Praktijk
Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding 2
AV/TV Biologie / Toegepaste Biologie 2
TV Toegepaste Chemie 3
TV Toegepaste Fysica 1
TV Toegepaste Economie 2

ALGEMEEN TOTAAL34 LESUREN