HANDEL [3de graad]

RICHTINGEN DERDE GRAAD TSO

HANDEL

STW

JEUGD & GEHANDICAPTENZORG

Beschrijving

In de derde graad beoogt de studierichting Handel een dubbel doel:

  • enerzijds is deze studierichting een voorbereiding op het hoger onderwijs, in hoofdzaak het economisch hoger onderwijs – professionele bachelor.
  • anderzijds bereidt deze studierichting de leerlingen voor op een professionele loopbaan in de commerciële en logistieke sector.

Terug naar overzicht studierichtingen

5de 6de
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Economie 2
TV Toegepaste Economie 6 5
TV Dactylo/Toeg. Informatica 2 2
TV Verkoop 1 2
TV Boekhouding 4 2
PV.TV Stage Toeg. Economie/Verkoop 2
Frans 1 1
Engels 1 1
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Workshops +2
Duits/Spaans +2 +2 Kiezen tussen Duits of Spaans

ALGEMEEN TOTAAL (LESUREN)


34


34