VRIJE BEELDENDE KUNSTEN [3de graad]

Wat voor richting is dit?

De optie Vrije Beeldende Kunst beoogt de vorming van de creatieve persoonlijkheid. De leerling leert binnen het creatieve scheppingsproces vorm te geven aan zijn gevoelens en ideeën. Als student leer je zelfstandig kiezen, verantwoordelijkheid nemen, emotioneel beslissen, individueel waarden kiezen en je werk verantwoorden.

Naast de algemene vakken van de basisvorming KSO, kenmerken en onderscheiden de structuuronderdelen zich door een gevarieerd aanbod van kunstvakken zoals:

1. KUNSTGESCHIEDENIS <klik voor meer info> 2. WAARNEMINGSTEKENEN <klik voor meer info> 3. VRIJE BEELDENDE VORMING <klik voor meer info>

Het vormingsproces in het KSO steunt dan ook op een heel bijzondere relatie leerling-leraar. De meer individuele aanpak veronderstelt een grote soepelheid en vertrouwen en wordt maximaal aangewend om de leerling bewust te maken, bij te sturen en te motiveren.

Profiel van een kunstleerling?

Belangrijk is dat een leerling die kiest voor deze studierichting;

  • een onderzoekende houding heeft & leergierig is;
  • zich ten volle inzet en doorzet bij het ontwikkelen van artistiek / technische vaardigheden;
  • gedreven is om creatief te werken met zin voor originaliteit en daarbij kritisch ingesteld is;
  • beseft dat het verwerven van de noodzakelijke inzichten en attitudes, een bewuste keuze dient te zijn en dagelijkse inzet & concentratie vereist;
  • interesse heeft voor actualiteit, kunst & cultuur / kritisch is naar maatschappelijk gebeuren;
  • sociaal & communicatief vaardig is.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot het 5de leerjaar moet je als leerling geslaagd zijn in het 4de jaar van het KSO, ASO, TSO of het 5de jaar van het BSO. Het is een meerwaarde als je kan verder bouwen op de 2de graad ‘Beeldende en architecturale kunsten’, maar is geen vereiste. Er is wel geen instroom meer mogelijk in het 6de jaar.

Wat na deze studierichting? <klik voor meer info>


Terug naar overzicht studierichtingen

VBK
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Kunstgeschiedenis 2
Vrije beeldende vorming 12
Waarnemingstekenen 4

ALGEMEEN TOTAAL


34 LESUREN