VERZORGING [3de graad]

Wat voor richting is dit?

Deze studierichting bereid je voor op beroepen in de kinder-, senioren-, en thuiszorg en bij mensen met een beperking. Je krijgt minder algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de beroepsgerichte vakken. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in residentiële en niet- residentiële settingen.

Je krijgt aandacht voor:

 • persoonsgerichte zorg: dit houdt de activiteiten van het dagelijkse leven in met betrekking tot de zorgvrager;
 • zorg voor het algemeen functioneren op lichamelijk vlak: ondersteunen van de algemene gezondheidsopvoeding en – voorlichting, het begeleiden van de zorgvrager in de orale medicatie-inname, het toezien op een (normale) uitscheiding, het toepassen van EHBO, het observeren en rapporteren;
 • zorg voor het algemeen functioneren op sociaal en psychisch vlak: communiceren met de zorgvrager en zijn omgeving. Op een professionele manier een vertrouwensrelatie opbouwen met de zorgvrager en functionele contacten onderhouden met het sociale netwerk van de zorgvrager en de psychosociale begeleiding van de zorgvrager. Je ondersteunt het dagprogramma van de zorgvrager, observeert en rapporteert;
 • zorg voor woon- en leefklimaat: helpt mee om een aangenaam woon- en leefklimaat te creëren waarin de zorgvrager zich goed voelt;
 • functioneren binnen de organisatie: je leert de interne communicatie, het opbouwen van eigen deskundigheid, rechten en plichten, de administratie en de kwaliteitszorg. Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie.

Profiel van een Verzorging-leerling?

Van leerlingen worden de volgende attitudes en vaardigheden gevraagd:

 • voldoende contactvaardig zijn en graag met mensen omgaan (interesse in jonge zorgvrager en oude zorgvrager),
 • goed voor zichzelf zorg kunnen dragen (fysiek /psychisch),
 • praktisch ingesteld zijn,
 • geduldig en respectvol zijn en openstaan voor opbouwende kritiek,
 • kunnen samenwerken/ teamplayer,
 • stipt zijn en zich ook stipt aan afspraken kunnen houden,
 • theoretische kennis kunnen omzetten in praktijk (stage),
 • bereid zijn extra initiatieven te nemen voor bepaalde opdrachten dus een leerling die thuis ook eens graag de handen uit de mouwen steekt!
 • je moeten bereid zijn om je voor stages te verplaatsen.
7de specialisatiejaar - Kinderzorg <klik voor meer info>
7de specialisatiejaar - Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige <klik voor meer info>

Terug naar overzicht studierichtingen

 Kinderzorg Zorgkunde 
5de 6de  7de   7de
Naam van het vak (Hervormd) ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Frans 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Project Algemene vakken 4 6 6
  RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Expressie 2 2
PV Praktijk Huishoudkunde 2 1
PV Praktijk Verzorging 2 1 1
PV Praktijk Opvoedkunde 2 1
TV Huishoudkunde 1 1
TV Opvoedk. / Verzorging / Huishoudk. 4  –
TV Verzorging 5  1 4
TV Opvoedkunde 4 1
STAGE 5de – 6de jaar 8  Praktijkvakken – georganiseerd als blokstage.
STAGE 7de jaar  10 11  Praktijkvakken – georganiseerd op wekelijkse basis.
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Engels +1 +1
TV Toegepaste informatica +1 +1

ALGEMEEN TOTAAL (LESUREN)34


34


34