VERZORGING [3de graad]

Beschrijving

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

7de specialisatiejaar - Kinderzorg <klik voor meer info>

 

7de specialisatiejaar - Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige <klik voor meer info>

Terug naar overzicht studierichtingen

 Kinderzorg Zorgkunde 
5de 6de  7de   7de
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Frans 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Project Algemene vakken 4 4 6 6
  RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Expressie 2 2 2
PV Praktijk Huishoudkunde 2 2 1
PV Praktijk Verzorging 2 2 1 1
PV Praktijk Opvoedkunde 2 1
TV Huishoudkunde 1 1 1
TV Opvoedk. / Verzorging / Huishoudk. 4 4  –
TV Verzorging 5 5  1 4
TV Opvoedkunde 4 1
STAGE 5de – 6de jaar  8 8  Praktijkvakken – georganiseerd als blokstage.
STAGE 7de jaar  –  10 11  Praktijkvakken – georganiseerd op wekelijkse basis.
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Engels +1 +1
TV Toegepaste informatica +1 +1

ALGEMEEN TOTAAL (LESUREN)


34


34


34


34