KANTOOR [3de graad]

Wat voor richting is dit?

Deze opleiding is een vervolg op de opleiding “Kantoor” en is een voorbereiding op een job in een uitvoerende administratieve functie. Deze voorbereiding focust vooral op de functionele competenties die de leerlingen op de arbeidsmarkt nodig zullen hebben.

Deze visie wordt ondersteund met een gebruikelijke stagedag (startende vanaf het 5de jaar). Hier bovenop wordt er in het 7de jaar gewerkt met een vast integratiemoment. Wekelijks zullen de leerlingen één dag in een virtuele oefenfirma werken waar ze functioneel taal- gebruik, informaticagebruik en kantoortechnieken zullen leren combineren. Door deze extra praktijkervaring vergroten de kansen op de arbeidsmarkt
aanzienlijk.

Om deze nieuwe visie te versterken gaat de school over tot het inrichten van een kantoorklas. In deze klas zullen de leerlingen zowel les krijgen als werken in de virtuele oefenfirma. Tijdens deze momenten zal er ook aandacht besteed worden aan attitudes zoals resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid.

Profiel van een Kantoor-leerling?

De leerlingen moet bereid zijn om:

  • hun functioneel taalgebruik, informatiegebruik en kantoortechnieken verder uit te bouwen.
  • open te staan voor vernieuwingen en de evolutie in hun vakgebied op te volgen.
  • de persoonlijke communicatie te verbeteren en om de algemene omgangsvormen aan te leren en toe te passen.
  • verschillende vaardigheden te combineren tot een functioneel geheel.
  • zelfstandig te werken, zowel tijdens de stage als tijdens het integratiemoment.
  • administratieve taken uit te voeren met de verwachte nauwkeurigheid en efficiëntie.
  • flexibel te reageren op diverse taken/opdrachten.
Stage? <klik voor meer info>
IMK? <klik voor meer info>
Wat na deze studierichting? <klik voor meer info>

Terug naar overzicht studierichtingen

5de jaar 6de jaar 7de jaar
Naam van het vak (Hervormd) ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 6
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Engels 2 2+1 * * 2u Specifiek + 1u Complementair
Frans 3 2+1+1 * * 2u Basisvorming + 1u Specifiek + 1u Complementair
Nederlands 1 2
TV Toeg. Informatica/Dactylo 3 7
TV Kantoortechnieken 1
TV Toegepaste Economie 2
TV Toegepaste Informatica 2
TV/PV Stage Kantoortechnieken 8 8
TV Boekhouding 2
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Praktische Workshops +2

ALGEMEEN TOTAAL34 LESUREN


34 LESUREN