JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG

Beschrijving

RICHTINGEN DERDE GRAAD TSO

HANDEL

STW

JEUGD & GEHANDICAPTENZORG

In schooljaar 2020-2021 start onze school met een nieuwe TSO-richting "Jeugd- en Gehandicaptenzorg". Voorlopig bieden wij enkel het 1ste leerjaar van de 3de graad aan (5de jaar) dat in schooljaar 2021-2022 verder groeit naar een 2de leerjaar (6de jaar). 

Jeugd- en gehandicaptenzorg start in de derde graad TSO en bereidt je voor op het begeleiden van kinderen, jongeren en zelfs volwassenen in leefgroepsituaties: in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk.

In de opleiding wordt de nodige theoretische kennis aangereikt maar attitudes en vaardigheden zijn even belangrijk. Er gaat veel aandacht naar stages in de meest diverse voorzieningen die later het beroepsveld zullen uitmaken: medisch-pedagogische instituten, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra.

  • Je leert mensen van alle leeftijden met een fysieke, zintuiglijke, verstandelijke, sociale of meervoudige beperking begeleiden. Je vertrekt hierbij van de overtuiging dat ze heel wat mogelijkheden hebben tot (persoonlijkheids)ontplooiing. Je leert werken in team en met groepen.
  • Naast theoretische kennis en technieken, krijgen attitudes en vaardigheden zoals inlevingsvermogen, openheid, sociale betrokkenheid, discretie veel aandacht. Je leert de noden, behoeften en eigenschappen van de mens in de verschillende fasen van het leven kennen. Je leert over EHBO, hygiëne en de zorg voor het comfort van de persoon met een beperking. Daarnaast leer je met taal, muziek, beweging en handvaardigheid creatief werken. Deze technieken worden verwerkt in activiteiten en projecten voor bepaalde doelgroepen.
  • Je leert over de verschillende soorten beperkingen en hun problemen. De oorzaken, de begeleiding en de mogelijke behandeling worden bekeken. Je leert samenwerken, observeren, vergaderen en rapporteren. Er wordt aandacht besteed aan de wetgeving over bijzondere jeugdbijstand. Ook de bouw en werking van het menselijk lichaam wordt bestudeerd. Stages bieden je de gelegenheid om de aangeleerde technieken en vaardigheden toe te passen.

Leerlingen die in de 3de graad TSO kiezen voor de studierichting jeugd- en gehandicaptenzorg, moeten creatieve jongeren zijn met een uitgesproken sociale interesse. Zij moeten beschikken over een voldoende zelfstandigheid en een evenwichtige persoonlijkheid en vlot kunnen functioneren in groepsverband.

Aangezien deze leerlingen tot volwaardige opvoed(st)ers zullen uitgroeien, leren zij functioneren in de praktijk tijdens hun stageperiode. Zij leren er omgaan met kinderen, adolescenten en volwassenen met een motorische en/of mentale beperking. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding en feedback.

 

Veel leerlingen die jeugd- en gehandicaptenzorg studeren, vinden hun weg in het hoger onderwijs: zij kunnen terecht vooral voor een professionele bachelor kleuter- of basisonderwijs, orthopedagogiek (opvoeder A1), paramedische richtingen.

Anderen beginnen meteen te werken als opvoeder in instellingen van allerlei aard. Zij hebben ook toegang tot het zevende specialisatie jaar leefgroepenwerking.

 


 Terug naar overzicht studierichtingen

  5de jaar 2020-2021 6de jaar 2021-2022  
Naam van het vak   ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 - NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1 -  
Engels 2 -  
Frans 2 -  
Geschiedenis 1 -  
Lichamelijke opvoeding 2 -  
Nederlands 3 -  
Wiskunde 2 -  
   RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE 
Zie beschrijving 17 -  lesuren opgedeeld binnen PV/TV/AV Expressie/Opvoedkunde/Verzorging/AV/PV Pr/TV (incl. Stage)
AV/TV Biologie / Toegepaste Biologie 2 -  

ALGEMEEN TOTAAL

34 LESUREN

X