SOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Beschrijving

RICHTINGEN DERDE GRAAD TSO

HANDEL

STW

JEUGD & GEHANDICAPTENZORG

In de derde graad worden de 3 wetenschapsvakken in toegepaste vorm gegeven en zullen de studenten meer en meer evolueren naar zelfstandig labo-werk. Soms werken we via groepswerk, opdrachten die je deels thuis moet maken, didactische uitstappen, films die passen in de lessen, documentaires en klasgesprekken.

STW is dan ook een algemeen vormende studierichting met de bedoeling verder te studeren. Je wordt hoofdzakelijk voorbereid op doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs in:

  • de onderwijssector: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
  • de gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde…
  • de sociale sector: gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie…

 Terug naar overzicht studierichtingen

 
5de jaar 6de jaar
 
Naam van het vak   ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1 1  
Engels 2 2  
Frans 2 2  
Geschiedenis 1 1  
Lichamelijke opvoeding 2 2  
Nederlands 3 3  
Wiskunde 2 2  
   RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE 
Huishoudkunde/Opvoedkunde 9 9  Praktijkvak - Theorievak - Praktijk
Muzikale opvoeding 2 -  
Plastische opvoeding - 2  
AV/TV Biologie / Toegepaste Biologie 2 2  
TV Toegepaste Chemie 3 3  
TV Toegepaste Fysica 1 1  
TV Toegepaste Economie 2 2  

ALGEMEEN TOTAAL

34 LESUREN

34 LESUREN