Inschrijving & Administratie

Heb je gekozen om jezelf bij ons in te schrijven? Dan vind je in deze sectie alle verdere informatie! Van zowel het puur praktische (wat mee te brengen, wanneer in te schrijven,...) als het meer administatieve (schoolrekeningen, bestellingen van juiste boeken,...).

Let echter op! Onze school werkt met een volzetverklaring voor schooljaar 2019-2020!


Selecteer alvast in onderstaande opsomming waarover u graag meer info wilt:


Volzetverklaringen voor schooljaar 2019-2020

2de graad ASO:

 • 2de graad, 2de jaar ASO Wetenschappen: VOLZET

2de en 3de graad BSO - richting Kantoor:

 • 2de graad, 1ste jaar BSO Kantoor: VOLZET 

 • 2de graad, 2de jaar BSO Kantoor: VOLZET

 • 3de graad, 1ste jaar BSO Kantoor: VOLZET

 • 3de graad, 2de jaar BSO Kantoor:  volzet vanaf 18 leerlingen

 • 3de graad, 3de jaar BSO Kantoor:  volzet vanaf 18 leerlingen

2de en 3de graad BSO - richting Verzorging - Voeding:

 • 2de graad, 1ste jaar BSO Voeding - verzorging: VOLZET 

 • 2de graad, 2de jaar BSO Voeding - verzorging: volzet vanaf 16 leerlingen

 • 3de graad, 1ste jaar BSO Verzorging: VOLZET

 • 3de graad, 2de jaar BSO Verzorging:  volzet vanaf 18 leerlingen

 • 3de graad, 3de jaar BSO kinderzorg / zorgkunde: VOLZET

2de en 3de graad TSO - richting Sociale en technische wetenschappen (STW):

 • 2de graad, 1ste jaar TSO STW: volzet vanaf 22 leerlingen

 • 2de graad, 2de jaar  TSO STW: VOLZET

 • 3de graad, 1ste jaar TSO STW:  volzet vanaf 22 leerlingen

 • 3de graad, 2de jaar TSO STW:  volzet vanaf 22 leerlingen

2de en 3de graad TSO - richting Handel:

 • 2de graad, 1ste jaar TSO handel: VOLZET

 • 2de graad, 2de jaar  TSO handel: volzet vanaf 22 leerlingen

 • 3de graad, 1ste jaar TSO handel: volzet vanaf 22 leerlingen

 • 3de graad, 2de jaar TSO handel: volzet vanaf 22 leerlingen


Wat mee te brengen bij inschrijving

Bij de inschrijving van een minderjarige is de aanwezigheid van één van de ouders vereist. 

Gelieve bij de inschrijving volgende documenten mee te brengen:

 • Studieattest van het vorige schooljaar 
 • Rapport (advies) van het vorige schooljaar 
 • Identiteitskaart 

Om de inschrijvingen vlotter te laten verlopen, kan het formulier gedownload worden en reeds op voorhand worden ingevuld. Gelieve dit ingevulde formulier mee te brengen bij inschrijving.


Boeken bestellen 

Onze school kiest ervoor om de aankoop van schoolboeken (handboeken/werkboeken) te laten verlopen via een externe firma IDDINK. U kan dus als ouder na de inschrijving zelf de schoolboeken van uw zoon/dochter bestellen via www.iddink.be. 

Tijdens het bestellen vragen we naar je schoolcode. Voor jouw school is deze: 69J68QKX. Bij vragen/problemen: www.iddink.be/contact


Schoolrekening

Tot slot vindt u alvast de schoolfacturen (schooljaar 2019-2020) van onze verschillende studiejaren en studierichtingen:

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD
Schoolfactuur - Studierichtingen 3de jaar Schoolfactuur - Studierichtingen 5de jaar
Schoolfactuur - Studierichtingen 4de jaar Schoolfactuur - Studierichtingen 6de jaar
  Schoolfactuur - Studierichtingen 7de jaar