Organisatie en Logistiek [Arbeidsmarktfinaliteit]

“ARBEIDSMARKTFINALITEIT”?

Deze richting beoogt meer praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan werken (arbeidsmarkt) als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de BSO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door het leven van een magazijnier, een receptionist of een winkelbediende? Denk je dat een ondersteunende kantoorjob iets voor jou is?
  • Ben je bereid  om aan de slag te gaan met bedrijfscommunicatie, administratieve verplichtingen, verkoopsgesprekken en ICT?
  • Beschik je over de juiste sociale en communicatieve vaardigheden om mensen te helpen in verkoopssituaties of bij allerlei soorten vragen?
  • Pak je documenten, eenvoudige boekhouding of stockbeheer spontaan ordelijk, net, nauwgezet en doeltreffend aan?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om flexibel heel wat verschillende taken uit te voeren op stage (in de derde graad)?
  • Ga je niet voortstuderen? Goed zo, we hebben jou onmiddellijk nodig op de werkvloer!

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Arbeidsmarktfinaliteit - Organisatie en Logistiek
Leerjaar & Richting3 Organisatie en Logistiek4 Organisatie en Logistiek
VAKKEN BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken22NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding22
PAV A44(A) Toegepaste informatica, Wiskunde, Aardrijkskunde & Natuurwetenschappen
PAV B44(B) Nederlands, Burgerschap, Geschiedenis & Artistieke Expressie
Nederlands11
Frans11
Engels11
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Toegepaste economie (1)33Verkoop
Toegepaste economie (2)33Kantooradministratie
Toegepaste economie (3)33Logistiek
Nederlands*22* Gericht op functionele communicatie
Engels*11* Gericht op functionele communicatie
Frans*22* Gericht op functionele communicatie
Toegepaste informatica33
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"