Onderwijsvormen

Op deze overzichtspagina vind je alvast wat meer informatie over de verschillende onderwijsvormen die op onze school worden aangeboden. Uiteraard is dit slechts een algemene omschrijving.

Voor meer specifieke informatie over de studierichtingen (lesurentabel, beschrijving,…) verwijzen we je graag terug naar overzichtspagina van alle richtingen in de 3de graad (zonder onderwijsvernieuwing).

ASO – Algemeen Secundair Onderwijs

In ASO-richtingen krijgen de leerlingen voornamelijk algemene vakken zoals talen, wiskunde, wetenschappen, geschiedenis,… Door het theoretische gehalte van de richtingen is er ook een hoger abstractieniveau van de kennis (minder concreet). Naast aandacht voor communicatieve vaardigheden in de talen gaat er dus veel aandacht naar theoretische kennis en toepassingen hierop.

Kiezen voor een ASO-richting betekent dat je kiest voor een voorbereiding om na het secundair verder te studeren aan hogeschool of universiteit.


BSO – Beroeps Secundair Onderwijs

Het accent in BSO-richtingen ligt op praktijk en toepassen, theorie en theoretische vakken dienen ter ondersteuning van de praktijk. De algemene vakken worden niet afzonderlijk gegeven, maar via projecten aangeleerd in het vak PAV (Project Algemene Vakken). In de derde graad wordt er veel belang gehecht aan de stages buiten de school.

In het BSO kan je er ook voor kiezen een zevende jaar te volgen, dit is een specialisatiejaar. Wie slaagt in een zevende jaar BSO ontvangt een diploma secundair onderwijs. Na de studierichting af te werken kunnen de leerlingen onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt.


KSO – Kunst Secundair Onderwijs

In het KSO krijgen de leerlingen een combinatie van algemene vakken en specifieke kunstvakken. Naast een brede algemene vorming gaan de leerlingen heel wat uren in de week actief aan de slag met kunst, zodat ze de verscheidenheid aan artistieke aspecten leren begrijpen, aanvoelen en toepassen. De algemene vakken komen veelal overeen met de algemene vakken van de TSO-richtingen.

Hoewel de kennis en vaardigheden zeer toegespitst zijn op het artistieke, blijft doorstromen naar het hoger onderwijs uiteraard mogelijk.


TSO – Technisch Secundair Onderwijs

In TSO krijgen de leerlingen dezelfde algemene vakken aangeboden als in ASO: talen, wetenschappen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde,…  De klemtoon ligt meer op toepassen van de kennis, theoretische kaders zijn nodig ter ondersteuning. De leerstof is echter concreter, minder abstract dan in een ASO-richting (meer voorbeelden, toepassingen, oefeningen, proeven, ….).

De TSO-richtingen die in ons GO! Atheneum Ninove aangeboden worden zijn eerder doorstroomrichtingen, het is de bedoeling om verder te studeren.


Terug naar de overzichtspagina – Richtingen