VERZORGING

Beschrijving

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…


Werk je graag met jonge kinderen? Ben je geboeid door de ontwikkeling van baby’s, peuters en kinderen? Wil je op een zelfstandige manier kinderen leren opvoeden, animeren en verzorgen? Het specialisatiejaar Kinderzorg is wat je zoekt!

In deze BSO-richting ligt de nadruk op de praktijk, kennis en attitudes. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast.

Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van het kind en speel je creatief in op de wereld van kinderen. Bovendien leer je organisaties binnen de welzijns- en gezondheidszorg van binnenuit kennen. Daarnaast steek je ook zelf de handen uit de mouwen en ontdek je verschillende vormen van kinderopvang tijdens verschillende praktijkstages (onthaalmoeder, buitenschoolse opvang, 1ste kleuterklas, …). Je leert om volgens een methode en/of vaste structuur te werken, met aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van het kind. Je leert omgaan met diversiteit en samenwerken met ouders en collega’s, ook in complexere situaties.

Na dit specialisatiejaar kan je meteen aan de slag als kinderbegeleider (een knelpuntberoep!) of in een kinderopvang. Wie zich verder wil specialiseren, kan beginnen aan een secundair-na-secundair-opleiding (se-n-se), zoals Leefgroepenwerking of Internaatswerking. Daarnaast bestaan er nog tal van opleidingsmogelijkheden bij onder meer Syntra, VDAB en Kind en Gezin.

In het hoger onderwijs sluiten opleidingen zoals kleuteronderwijs, verpleegkunde, … perfect aan op deze studierichting.

Kiezen voor het 7de Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige is kiezen voor een beroep in de verzorgende sector. Als je deze studierichting wil volgen moet je reeds een vorming gehad hebben in de studierichting Verzorging (5de en 6de jaar BSO) of Verpleegaspiranten (5de en 6de jaar Verpleegaspiranten/Gezondheids- en welzijnswetenschappen).

In het 7de specialisatiejaar wordt gewerkt vanuit de praktijkervaring naar de theorie. Daarom zal de basiskennis, verworven in de 3de graad verder worden aangevuld. Het zal nu uitgediept worden en gericht op specifieke doelgroepen en situaties. Het accent wordt ook gelegd op het meer zelfstandig optreden. 

Leerlingen die slagen bekomen bovendien het diploma secundair onderwijs. Het diploma wordt trouwens vereist door werkgevers in de zorgsector.

  • Je bent sociaalvaardig en bereid je ten dienste te stellen van personen in de maatschappij die onze zorg nodig hebben. Het is een knap en maatschappelijk waardevol beroep!
  • De studierichting biedt een sterk beroepsgerichte vorming. Dit merk je aan de stage- en beroepsvormende mogelijkheden in de sectoren seniorenzorg, gezinszorg, kinderzorg en de zorg voor mensen met een beperking, kraamzorg,…
  • Praktisch ingestelde leerlingen kunnen zich in deze studierichting uitleven, want de praktijken stage maakt een belangrijk deel uit van deze opleiding.
  •  Beginnende leerlingen moeten weten dat je als zorgverlener fysiek geschikt moet zijn voor de uitoefening van het beroep.
  •  Er is geen gebrek aan werk in deze sector, integendeel.

Bovendien kom je als afgestudeerde in aanmerking voor het volgen van Hoger Onderwijs. ook het volgen van HBO5 ‘Verpleegkunde’. Ook kan je instromen in een 7de jaar TSO, zoals ‘Leefgroepenwerking’. Bachelor in verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, …

 


 Terug naar overzicht studierichtingen

       Kinderzorg Zorgkunde   
 
5de 6de  7de   7de
 
Naam van het vak     ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 2 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Frans 2 2 2 2  
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2  
Project Algemene vakken 4 4 6 6  
     RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE 
Expressie 2 2 2  
PV Praktijk Huishoudkunde 2 2 - 1  
PV Praktijk Verzorging 2 2 1 1  
PV Praktijk Opvoedkunde - - 2 1  
TV Huishoudkunde 1 1 - 1  
TV Opvoedk. / Verzorging / Huishoudk. 4 4  -  
TV Verzorging 5 5  1 4  
TV Opvoedkunde - - 4 1  
STAGE 5de - 6de jaar  8 -  Praktijkvakken - georganiseerd als blokstage.
STAGE 7de jaar  - -  10 11  Praktijkvakken - georganiseerd op wekelijkse basis.
     COMPLEMENTAIR GEDEELTE 
Engels - - +1 +1  
TV Toegepaste informatica - - +1 +1  

ALGEMEEN TOTAAL (LESUREN)

34

34

34

34