Maatschappij en welzijn [Dubbele finaliteit]

“DUBBELE FINALITEIT”?

Deze richting beoogt zowel theoretische als praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op ofwel (eventuele) verdere studies ofwel op de arbeidsmarkt. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door je eigen gezondheidsgedrag en dat van anderen? Kunnen de verschillende levensfasen die een mens doorloopt jouw aandacht vasthouden?
  • Ben je bereid  om het theoretisch kader te bestuderen dat schuilgaat achter de behoeften van kinderen en volwassenen? Wil je huishoudelijke taken en gezondheidsondersteunende taken bestuderen en uitvoeren?
  • Beschik je over inzicht in opvoedingssituaties en wat die (ook op langere termijn) kunnen doen met mensen en hun omgeving?
  • Ben je spontaan sociaal, communicatief, behulpzaam en zorgzaam?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om theoretische kaders te bestuderen die je zullen van pas komen tijdens de stages in de derde graad?
  • Ga je voortstuderen? Dan behoren een aantal studierichtingen in de hogescholen tot jouw mogelijkheden.

Terug naar overzicht studierichtingen

3de jaar 4de jaar
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Talen differentiatie 1 1 Nederlands/Frans/Engels
Geschiedenis/Burgerschap ~ Gedragswetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Digitaal leren ~ ICT 1 1
Economie* 0 1 *Financiële geletterdheid (pas aangeboden in het 4de leerjaar)
Artistieke vorming ~ PO 1 0 Artistieke vorming/cultureel bewustzijn en expressie
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Generieke competenties ~ TV/PV HHK/voeding 1 2
Gezondheid, zorg en welzijn ~ TV/PV HHK/ gezinstechnieken 3 2
Fysiologie en anatomie ~ Toegepaste Biologie 1 1
Indirecte zorg en voeding ~ TV/PV HHK/voeding 3 3
(Ped)agogisch handelen ~ TV/PV HHK/ gezinstechnieken 4 4

ALGEMEEN TOTAAL


34 LESUREN


34 LESUREN

 


Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"