Maatschappij en welzijn [Dubbele finaliteit]

“DUBBELE FINALITEIT”?

Deze richting beoogt zowel theoretische als praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op ofwel (eventuele) verdere studies ofwel op de arbeidsmarkt. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door je eigen gezondheidsgedrag en dat van anderen? Kunnen de verschillende levensfasen die een mens doorloopt jouw aandacht vasthouden?
  • Ben je bereid  om het theoretisch kader te bestuderen dat schuilgaat achter de behoeften van kinderen en volwassenen? Wil je huishoudelijke taken en gezondheidsondersteunende taken bestuderen en uitvoeren?
  • Beschik je over inzicht in opvoedingssituaties en wat die (ook op langere termijn) kunnen doen met mensen en hun omgeving?
  • Ben je spontaan sociaal, communicatief, behulpzaam en zorgzaam?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om theoretische kaders te bestuderen die je zullen van pas komen tijdens de stages in de derde graad?
  • Ga je voortstuderen? Dan behoren een aantal studierichtingen in de hogescholen tot jouw mogelijkheden.

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Dubbele Finaliteit - Maatschappij en welzijn
Leerjaar & Richting3 Maatschappij en welzijn4 Maatschappij en welzijn
VAKKEN BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken22NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Geschiedenis + Burgerschap12
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen11
Wiskunde23
Schooleigen Project11
Vrije ruimte11
Artistieke Expressie1-
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Toegepaste Biologie1-
Toegepaste psychologie23
Indirecte Zorg11
Voeding33
Opvoedkunde32
Verzorging33
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"