Maatschappij en welzijn [Dubbele finaliteit]

“DUBBELE FINALITEIT”?

Deze richting beoogt zowel theoretische als praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op ofwel (eventuele) verdere studies ofwel op de arbeidsmarkt. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door je eigen gezondheidsgedrag en dat van anderen? Kunnen de verschillende levensfasen die een mens doorloopt jouw aandacht vasthouden?
  • Ben je bereid  om het theoretisch kader te bestuderen dat schuilgaat achter de behoeften van kinderen en volwassenen? Wil je huishoudelijke taken en gezondheidsondersteunende taken bestuderen en uitvoeren?
  • Beschik je over inzicht in opvoedingssituaties en wat die (ook op langere termijn) kunnen doen met mensen en hun omgeving?
  • Ben je spontaan sociaal, communicatief, behulpzaam en zorgzaam?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om theoretische kaders te bestuderen die je zullen van pas komen tijdens de stages in de derde graad?
  • Ga je voortstuderen? Dan behoren een aantal studierichtingen in de hogescholen tot jouw mogelijkheden.

Terug naar overzicht studierichtingen

OPGELET:

Door de nog steeds lopende modernisering/onderwijsvernieuwing zijn de lessentabellen voor de richtingen van de 2de graad nog onder voorbehoud en kunnen deze mogelijks nog (zeer) lichtelijk wijzigen.

3de jaar 4de jaar
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis+Burgerschap 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 3
Schoolproject 1 1
Vrije Ruimte 1 1
Artistieke expressie 1 0
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Toegepaste Biologie 1 0
Toegepaste Psychologie 2 3
Indirecte zorg 2 2
Voeding 2 2
Opvoedkunde 3 2
Verzorging 3 3

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"