Bedrijf en organisatie [Dubbele finaliteit]

“DUBBELE FINALITEIT”?

Deze richting beoogt zowel theoretische als praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op ofwel (eventuele) verdere studies ofwel op de arbeidsmarkt. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door de bedrijfswereld, waarin boekhouden, HR, recht, verkoop en logistieke functies centraal staan? Kunnen verschillende digitale kantoortoepassingen jouw aandacht vasthouden?
  • Ben je bereid  je communicatie zowel in het Nederlands als in andere talen zo functioneel en optimaal mogelijk te maken? Doe je graag administratief werk en wil je klanten op een professionele manier verder helpen vanuit jouw functie?
  • Beschik je over uiteenlopende vaardigheden op het vlak van communicatie en ICT?
  • Pak je spontaan (kantoor)werk aan op een nette, ordelijke, nauwkeurige en nauwgezette manier?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om je theorie om te zetten in praktijk tijdens de stages in de derde graad?
  • Ga je voortstuderen?  Dan behoren een aantal studierichtingen in de hogescholen tot jouw mogelijkheden.

Terug naar overzicht studierichtingen


Lessenrooster - Dubbele Finaliteit - Bedrijf en organisatie
Leerjaar & Richting3 Bedrijf en organisatie4 Bedrijf en organisatie
VAKKEN BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken22NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Geschiedenis + Burgerschap12
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen11
Wiskunde23
Schooleigen Project11
Vrije ruimte11
Artistieke Expressie1-
VAKKEN RICHTINGSPECIFIEK GEDEELTE
Economie21
Toegepaste Economie (1)12
Toegepaste economie (2)11Logistiek
Toegepaste economie (3)55Economie / Boekhouden
Nederlands*1-* Gericht op functionele communicatie
Engels*1-* Gericht op functionele communicatie
Frans*-1* Gericht op functionele communicatie
Toegepaste informatica22
ALGEMEEN TOTAAL32 lesuren32 lesuren

Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"