Bedrijf en organisatie [Dubbele finaliteit]

“DUBBELE FINALITEIT”?

Deze richting beoogt zowel theoretische als praktijkgerichte kennis/vaardigheden. Deze soort richting bereidt je voor op ofwel (eventuele) verdere studies ofwel op de arbeidsmarkt. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de TSO/KSO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door de bedrijfswereld, waarin boekhouden, HR, recht, verkoop en logistieke functies centraal staan? Kunnen verschillende digitale kantoortoepassingen jouw aandacht vasthouden?
  • Ben je bereid  je communicatie zowel in het Nederlands als in andere talen zo functioneel en optimaal mogelijk te maken? Doe je graag administratief werk en wil je klanten op een professionele manier verder helpen vanuit jouw functie?
  • Beschik je over uiteenlopende vaardigheden op het vlak van communicatie en ICT?
  • Pak je spontaan (kantoor)werk aan op een nette, ordelijke, nauwkeurige en nauwgezette manier?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om je theorie om te zetten in praktijk tijdens de stages in de derde graad?
  • Ga je voortstuderen?  Dan behoren een aantal studierichtingen in de hogescholen tot jouw mogelijkheden.

Terug naar overzicht studierichtingen

OPGELET:

Door de nog steeds lopende modernisering/onderwijsvernieuwing zijn de lessentabellen voor de richtingen van de 2de graad nog onder voorbehoud en kunnen deze mogelijks nog (zeer) lichtelijk wijzigen.  


3de jaar 4de jaar
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis+Burgerschap 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 3
Schoolproject 1 1
Vrije ruimte 1 1
Artistieke expressie 1 0
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Economie 2 1
Toegepaste Economie  1 2
Toegepaste Economie (2)  1 1 Logistiek
Toegepaste Economie (3) 5 5 Economie/Boekhouden
Nederlands* 1 0 * Gericht op functionele communicatie
Engels* 1 0 * Gericht op functionele communicatie
Frans* 0 1 * Gericht op functionele communicatie
Toegepaste informatica 2 2

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN

 


Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & Welzijn---Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale en beeldende kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"