WETENSCHAPPEN [2de graad]

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD ASO   

WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN

LATIJN

ECONOMIE

Beschrijving

In de pool wetenschappen zijn alle pijlers van de exacte wetenschappen sterk aanwezig: wiskunde, fysica, chemie en biologie. Vanuit een verwondering voor het universum, de materie en de levende wereld ontdekken we de systemen en wetmatigheden die hier achter zitten.

Zo worden vragen als “Wat houdt een vliegtuig in de lucht?”, “Waarom branden sommige stoffen en andere niet?” of “Hoe geven mijn zenuwcellen signalen door?” beantwoord.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door de natuur en door natuurlijke verschijnselen?
  • Wil je weten hoe de dingen in elkaar zitten en hoe ze werken?
  • Ben je kritisch en neem je niet zomaar iets aan omdat anderen dat zeggen?
  • Ben je bereid om nauwgezet te leren werken, meten en rekenen?
  • Ben je bereid om je logische en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen?
  • Ben je bereid om je labo- en practicumvaardigheden te ontwikkelen?
Meer weten over de richtingspecifieke vakken? <klik voor meer info>

Terug naar overzicht studierichtingen.

Opgelet: deze lessentabel is enkel representatief voor het 4de jaar (2de graad, 2de leerjaar) van schooljaar 2021-2022. Door de onderwijshervorming van het 3de jaar (in schooljaar 2021-2022) zullen hier nieuwe richtingen en nieuwe lessentabellen voor worden opgesteld. Zodra deze officieel gekeurd worden, zijn zij uiteraard ook terug te vinden op deze website.

Naam van het vak WE ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Chemie 1
Biologie 1
Fysica 1
Wiskunde 1
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
ICT +1
Talen +3

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN