SOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN [2de graad]

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD TSO

HANDEL

STW

Beschrijving

De studierichting ‘Sociale en technische wetenschappen’ (kortweg STW) is de ideale keuze voor jongeren die een brede interesse hebben voor de mens en zijn leefomgeving, maar ook voor wetenschappen, voedselbehandeling, huishouden en voor sociale jongeren met zin voor creativiteit.

De studierichting is opgebouwd rond de natuurwetenschappen (biologie, fysica en chemie), de sociale wetenschappen en integrale opdrachten.

Deze richting biedt dus een brede vorming aan op zowel sociaal als wetenschappelijk vlak.

  • De leerlingen krijgen een behoorlijke dosis exacte wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (studie van de samenstelling en bouw van stoffen, chemische veranderingen, …) en fysica (studie van de eigenschappen van materie en energie).
  • Daarnaast krijgen de leerlingen ook opvoedkunde (ontwikkeling van baby tot senior, leren observeren en rapporteren, …) en huishoudkunde in theorie en praktijk (basistechnieken huishoudkunde, bereiden van gezonde gerechten volgens de voedingsdriehoek, …).
Meer weten over de richtingspecifieke vakken? <klik voor meer info>

 

Wat na deze studierichting? <klik voor meer info>

Terug naar overzicht studierichtingen

Opgelet: deze lessentabel is enkel representatief voor het 4de jaar (2de graad, 2de leerjaar) van schooljaar 2021-2022. Door de onderwijshervorming van het 3de jaar (in schooljaar 2021-2022) zullen hier nieuwe richtingen en nieuwe lessentabellen voor worden opgesteld. Zodra deze officieel gekeurd worden, zijn zij uiteraard ook terug te vinden op deze website.

Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Frans 1
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Wetenschappen 6  AV Bio/Chem/Fys/Toegepaste natuurwetenschappen
Huishoudkunde/Opvoedkunde 7  PV/TV Huishoudkunde / opvoedkunde / praktijk huishoudkunde
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
TV Toegepaste Informatica +1
ALGEMEEN TOTAAL 34 LESUREN