ECONOMIE [2de graad]

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD ASO   

WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN

LATIJN

ECONOMIE

Beschrijving

Heb je interesse in economie? Ben je geboeid door de economische actualiteit? Heb je een kritische blik? Kies dan voor de studierichting ‘Economie’! De studierichting Economie betekent voor de leerlingen een grondige kennismaking met het boeiende economische leven.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door de economische actualiteit?
  • Ben je bereid om analytisch en kritisch na te denken?
  • Beschik je over sociale en communicatieve vaardigheden?
  • Pak je zelfstandig problemen aan?
  • Heb je zin voor orde, netheid, afwerking en nauwkeurigheid?
  • Heb je een groot doorzettings- en beslissingsvermogen?
Meer weten over de richtingspecifieke vakken? <klik voor meer info>

 


Terug naar overzicht studierichtingen

Opgelet: deze lessentabel is enkel representatief voor het 4de jaar (2de graad, 2de leerjaar) van schooljaar 2021-2022. Door de onderwijshervorming van het 3de jaar (in schooljaar 2021-2022) zullen hier nieuwe richtingen en nieuwe lessentabellen voor worden opgesteld. Zodra deze officieel gekeurd worden, zijn zij uiteraard ook terug te vinden op deze website.

OPTIE A OPTIE B 
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Economie 4 4 Opgedeeld in twee deelvakken: Handelseconomie en Boekhouden 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
ICT +1 +1
Talen +3
Wetenschappelijk werk  – +2
Wiskunde  – +1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


32 LESUREN